Verklaring van reserve-kapitein J.G. Spruit

Reserve Kapitein J.G. Spruit, Commandant Staf 19 R.A., verklaart bij zijn verschijning
voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 6 Februari 1947:
--------------------

  II-19 R.A. stond op de Grebbeberg.
  I-19 R.A. in de buurt van Veenendaal.

  Betreffende motorordonnans Ruitenaar: Deze heeft steeds op verschillende punten regelmatig berichten overgebracht.
  Hij kreeg ook opdracht van Overste Enklaar om naar voren te gaan om te kijken of er een mogelijkheid bestond om alsnog de stukken uit de stelling op de Grebbe terug te halen en in een nieuwe opstelling te plaatsen. Hij is van Leersum vermoedelijk gegaan via Amerongen, waar Majoor de Groot hem nog enkele officieren meegestuurd heeft. Deze officieren zijn tot aan de grens van Rhenen meegegaan, waar zij achterbleven, daar zij waarschijnlijk niet de moed hadden mee te gaan.
  Ruitenaar is toen met cornet Coppoolse alleen naar voren gegaan tot bij het viaduct waar zij niet verder konden.
  Wat de auto betreft die zij bij zich hadden bestaat de mogelijkheid dat deze van Majoor de Groot kwam.
  Hij heeft nog gemeld dat aan het viaduct een Marechaussee achter een mitrailleur lag. Dit heb ik zelf uit zijn mond vernomen.
  Hierna is hij terug gegaan en rapport uitgebracht aan Overste Enklaar in Leersum.

  Betreffende dienstplichtige Groenveld: Hij is gegaan tot aan de Grebbe.
  Beide ordonnancen zijn steeds in touw geweest onder vijandelijk vuur.

's-Gravenhage, 6 Februari 1947.

(get.) J.G. Spruit.

opgem.: J.v.d.B.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van M. Kerkhoff.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 498.89 KB)