Verklaring van dienstplichtig soldaat M. Stein

Verklaring van den dpl. soldaat M. STEIN van M.C.-I-29 R.I. afgelegd in de
vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 3 Juli 1947.
--------------------------------

  Mijn Sectie-Commandant was Luitenant RUWARD.
  's Zondagmiddags zijn wij uit Wijk bij Duurstede gegaan. Wij hebben eerst een stuk geloopen en vervolgens zijn wij met groote vrachtauto's verder vervoerd. In den avond zijn wij van de auto's afgeladen en zijn wij verder te voet het bosch doorgegaan. Hier hebben wij gewacht tot het licht werd.
  Toen het licht werd stonden wij tegenover den vijand. Wij hebben hier vanaf 's avonds 8 uur standgehouden.
  Vanaf de spoordijk hebben wij de huizen aan de overkant onder vuur genomen. Vervolgens zijn wij - toen er geen vuur terugkwam - naar deze huizen toegegaan.
  In een huis hebben wij het stuk opgesteld voor het raam op een tafel, richting Dierenpark.
  Ik ben geen schutter geweest. Ik liep met vijf man achter de wagen.
  Het stuk is van de spoordijk naar de nieuwe stelling in het huis gedragen. Ik moest daarna op last van Luitenant RUWARD de mitrailleurkar, die nog bij de spoordijk stond, halen. Ik heb hem eerst langs de spoordijk vervoerd en daarna door een greppel. Dit gebeurde onder vijandelijk vuur. Tijdens deze tocht ben ik niet gewond; de wagen is niet geraakt.
  Ik heb de kar bij het huis gezet.
  Ik ben niet in het huis bij het stuk geweest. Ik ben steeds in de tuin om het huis geweest. Ik heb alleen gevuurd met de karabijn, o.a. op een huis waar vandaan vuur werd ontvangen. Het was een huis bij den overweg (van den overwegwachter). Uit het bovenraam van dat huis werd op ons gevuurd. Toen wij terugschoten, hield het vuren niet direct op.
  's Avonds om ongeveer 8 uur hebben wij bevel gekregen terug te trekken. Doordat ik de mitrailleurkar gehaald had, kon alles mee; wij hebben niets achtergelaten.
  Ik heb verder geen speciale opdrachten van Luitenant RUWARD gehad.
  Luitenant RUWARD was fijn. Ik kan hem aan alle kanten prijzen. Hij is geen stap van ons vandaan geweest. Ik kan dit niet zeggen van den Kapitein STEVENS; deze heb ik den geheelen dag niet gezien. Ik kan niet zeggen, of Luitenant RUWARD gevuurd heeft. Tijdens het terugtrekken was de houding van Luitenant RUWARD precies, zooals deze den heelen dag geweest was.
  Even voordat wij terugtrokken, werden er achter het huis bommen gegooid, op de spoorlijn. De sergeant HALEWIJN die in de deur stond, werd door de luchtdruk achterovergegooid. Sergeant HALEWIJN was Stuks-Commandant.
  Over Kapitein TERMATEN kan ik niets bijzonders mededeelen. HEERSCHAP was niet bij mijn stuk.
  Toen wij bij het huis aankwamen, waar het stuk werd opgesteld, lag de Infanterie voor ons, tusschen het huis en het bosch in.
  Ik heb den indruk, dat door het beleid van den Luitenant RUWARD niemand gewond is geworden.
  Toen wij 's avonds teruggetrokken zijn, zijn wij een stuk verder ook nog in stelling geweest. Het stuk stond aan den kant van den weg (naam onbekend), vlakbij een boerderij.
  Terwijl wij hier waren, zagen wij de Duitschers achter ons in een bosch. Zij sprongen van het eene boschje naar het andere. Zij hebben een paar schoten gegeven. Ik heb ook nog met de karabijn gevuurd.
  Toen wij hier nog een poosje in stelling waren geweest, is de Infanterie bij ons gekomen en om ongeveer 10 uur zijn wij met elkaar teruggegaan. Wij zijn teruggetrokken naar den grooten weg; de Duitschers liepen hier met een hele colonne. Wij zijn om Amerongen heengegaan; wij waren toen voor de Duitschers. Vervolgens zijn wij richting Utrecht gegaan.

's-Gravenhage, 3 Juli 1947.

M. Stein.

Opgenomen: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.06 MB)