Verklaring van dienstplichtig soldaat P. Heerschap

Dienstplichtig soldaat HEERSCHAP, P. van M.C.-I-29 R.I., verklaart bij zijn
verschijning voor de Commissie militaire Onderscheidingen, op 5 Juni 1947:
--------------------------------

  Als no. 1 was ik ingedeeld bij het 1e stuk zware mitrailleurs. Kapitein STEVENS was Compagniescommandant. Luitenant RUURWERD was Sectiecommandant.
  Wij hebben eerst gelegen bij de boerderijen op de Dijkseweg in Achterberg. Wij kregen hier vijandelijk vuur uit 3 richtingen schuins-voor op onze linker flank, zwaar mitrailleurvuur en artillerievuur vanuit de linker hoek. De infanterie waaronder een Kapitein durfde niet meer naar voren. Luitenant RUURWERD zei: "Wij durven wel". Eerst lagen wij plm. 100 Meter achter de infanterie, toen lagen wij gelijk met de infanterie, waarna wij verder naar voren zijn gegaan. Ik heb zelf het stuk opgenomen daar mijn helper B. DENKELSCHIJN niet meedurfde, en naar voren gegaan, waarna hij achter mij aankwam. Het 2e stuk vuurde en dekte mij. Onderweg heb ik 3 maal moeten dekken. 2x voor een vuurstoot die van rechts kwam en 1x voor een vuurstoot die van links kwam.
  Het 2e stuk kwam ook naar voren. Van DIGGELEN was no. 1 van dat stuk, B. de RIJK was zijn helper. Wij hebben gelegen ter hoogte van paal 25 bij de laatste huizen op de Dijkseweg. Ik lag naast het huis onder een boom. Luitenant RUURWERD is ook mee naar voren gegaan en hield contact met beide stukken die op 25 Meter afstand van elkaar lagen. Wij schoten op vijandelijke mitrailleurs die in de boschrand zaten. Toen wij een band patronen hadden verschoten hoorden wij niets meer. Wij hebben hier gelegen tot plm. 17 uur. Hierna kwamen vliegtuigen over die ieder 5 bommen gooiden. Van de infanterie die later ook was gekomen en waarvan er plm. 20 à 25 naast mij lagen waren veel gewonden en gesneuvelden. De Kapitein van de infanterie gaf toen order om terug te gaan. Wij hadden geen gewonden of gesneuvelden. Wij zijn teruggegaan plm. 2 à 300 Meter en zijn hier weer in stelling gekomen. Wij hebben nog 2 gewonden op de wagen meegenomen en onderweg bij een hulpverbandplaats afgeleverd. Ook een lichte mitrailleur die langs de weg lag met trommels patronen hebben wij meegenomen.
  Ik heb met een zware mitrailleur waar ook de RIJK bij was de aftocht gedekt van de infanterie. Dit duurde plm. 1 uur. Hierna zijn we weer verder teruggegaan naar Achterberg waar wij rechts van de spoorbaan weer in stelling kwamen. Hier stond een hele rij mitrailleurs naast elkaar langs de weg. Ook een stuk pantserafweer-geschut. Hier zijn wij gebleven tot 22 uur. Het andere stuk van ons stond verder het bos in en konden wij niet meer vinden. De rest was allemaal verdwenen, wij stonden daar nog alleen. Hierna zijn wij ook teruggegaan. Onderweg sloten zich nog meer mensen bij ons aan. Met het stuk bij ons zijn wij naar Utrecht gelopen.
  Betreffende Luitenant RUURWERD: Ik vind hem een kranige kerel. Het was geen doen, toch durfde hij voor de infanterie uit naar voren te gaan.
  Betreffende B. DENKELSCHIJN: Hij was als no. 2 mijn hulp en heeft zich ook goed gedragen. Hij heeft ook mee de gewonden onder vuur opgeladen en weggesleept.

's-GRAVENHAGE, 5 Juni 1947.

P. Heerschap.

Opgen.:J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 896.73 KB)