Verklaring van dienstplichtig soldaat W. Reuser

Verklaring afgelegd door den dpl. Reuser W. van 1-II-8 R.I. in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 30 December 1946.
------------

  Kapitein v.d. Berg was mijn Compagniecommandant. Mijn Sectiecommandant was de sergeant-capitulant Vos. Korporaal De Winter was mijn Groepscommandant.

  In den vroegen morgen van den 10den Mei hebben wij de stelling betrokken. De sergeant Vos heeft zich zeer moedig gedragen. Hij wees ons de plaatsen aan, zat dan hier, dan daar om aanwijzingen te geven en ging daartoe door het vuur. Ik zat alleen als mitrailleurschutter in het meest linker gelegen mitrailleurnest van de 3e sectie van onze Compagnie. Mijn helper had na het betrekken van de stelling de schrik in de beenen en zat sindsdien in een onderkomen (volgens korporaal Bosman van onze sectie).
  Een paar dagen van te voren was het mitrailleurnest links van ons weggebroken omdat de schootsrichting niet goed was.
  Zaterdagavond plm. 9.00 uur kregen wij voor het eerst vijandelijk artillerievuur.
  In de schemering van Zondagmorgen 12 Mei kwamen de dpln. Valk en Van Schaik in de buurt van mijn mitrailleurnest om een Duitsch mitrailleurnest op te ruimen. Wij konden dezen Duitsche mitrailleur niet onder vuur nemen omdat deze buiten ons schootsveld lag. Valk zei: "laten wij even wachten tot het vuur wat mindert".
  De sergeant Vos had vrijwilligers gevraagd in opdracht van den Kapitein v.d. Berg. Valk en Van Schaik hebben zich vrijwillig gemeld. Zij zijn over den dijk gegaan waarin een vijandelijk mitrailleurnest zat en hebben zich gedekt achter een zandgrijper die daar stond. Van daaruit hebben zij den vijandelijk mitrailleur opgeruimd. Ik heb dit gezien.
  Daarna kregen wij geen vuur meer van dien kant. De afstand tot den vijandelijk mitrailleur zal inderdaad ongeveer 200 meter zijn geweest.
  Valk is overleden door een bombardement op Tiel. In den namiddag van den dag kreeg mijn mitrailleurnest een voltreffer. Ik werd gewond door granaatscherven aan dijbeen en arm.
  Er waren toen nog 3 anderen in mijn mitrailleurnest. Geweerschutter Masselink, die gewond werd zag ik later terug in de verbandplaats. De andere 2 waren niet van mijn sectie en ken ik niet. Zij zijn er vandoor gegaan.
  Tot op dit oogenblik hebben Valk en Van Schaik achter de grijper gezeten.
  Na de voltreffer heeft Valk, die een eindje van mij af was, mij weggesleept over den grond. (Over 15 meter open terrein en 30 meter loopgraaf) naar de verbandplaats. Op het open stuk krijgen wij artillerievuur. In de verbandplaats ben ik verbonden en op een draagbaar verder vervoerd.
  Sergeant Dijkman ken ik, maar weet verder niets van hem.
  Van Schaik was schoenmaker van onze Compagnie. In het begin ging hij wel mee oefenen, maar later niet meer.

's-Gravenhage, 30 December 1946.

W. Reuser.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 748.18 KB)