Verklaring van dienstplichtig soldaat W. v.d. Velde

Dienstplichtige W. v.d. Velde, verklaart bij zijn verschijning voor de
Commissie Militaire Onderscheidingen, op 27 Maart 1947:
--------------------

Ik was achterrijder bij de 1e vuurmond bij de 2e batterij van I-16 R.A.

Onze batterij stond in stelling in de buurt van de Grebbeberg, onder commando van Kapitein Monsma.
De voorwagens stonden in een laan dicht bij de schuur waar wij met de paarden zaten.
Even na het bombardement van vliegtuigen, toen wij nog in de schuur zaten, kwamen eenige militairen langs van een ander onderdeel en van onze 1e batterij. Wij gingen kijken wat er gebeurde. Even van te voren was er bij ons een Luitenant of een Kapitein met een zwart snorretje gekomen, die ons gezegd had dat wij weg moesten gaan.
Wij hebben met Wachtmeester Van Schaick overlegd wat er nu met de jongens op de Grebbeberg moest gebeuren en hebben wij onderling besloten de jongens te gaan halen en zoo mogelijk de vuurmonden mee te nemen. Aan Wachtmeester Teeuwen, die Commandant van de voorwagens was, hebben wij ons niet gestoord, deze was bang. Onder Wachtmeester Van Schaick zijn wij naar de Grebbeberg gegaan, de andere wachtmeesters zijn niet medegegaan.
Toen wij op de Grebbeberg kwamen, zei Kapitein Monsma: "wat komen jullie doen?". Wij zeiden hem: "wij komen jullie ophalen". Kapitein Monsma is daarop naar de Afdeelingsstaf gegaan in een wit huis. Toen hij terug kwam vertelde hij dat de heele staf weg was en zei: "ik ben blij dat jullie gekomen zijn, nu ga ik ook weg".
Daarna zijn wij met Kapitein Monsma en de manschappen terug gegaan en met de vuurmonden. Wij zijn door Amerongen getrokken naar IJsselstein.

Onderweg hoorden wij vertellen dat er nog 10 jongens van de infanterie terug gegaan zijn naar de Grebbe om de munitie die op 0 getempeerd lag te begraven, waarvan er 7 zouden zijn gesneuveld.

's-Gravenhage, 27 Maart 1947.

(get.) W. v.d. Velde.

Opgem.: J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 566.73 KB)