Verklaring van dienstplichtig soldaat C.J.H. Muller

Verklaring afgelegd door den dienstplichtig soldaat C.J.H. Muller van 2-I-16 R.A.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 27 Maart 1947.
--------------------

     Ik was achterrijder van het 3e stuk.
     Wij stonden met de voorwagens van de caissons, de caissons en de voorwagens van de stukken in loodsen bij de Plantage. Het commando had naar ik meen de wachtmeester Van Schaick. Op een gegeven moment kwam de luitenant Steffenson [sic: bedoeld wordt reserve 1e Luitenant W.J.M. Irish Stephenson] per rijwiel bij ons aan en riep: "ga maar terug, het is afgeloopen op den Grebbeberg". De wachtmeester Van Schaick zei echter "dat nooit, dan gaan we de stukken halen". De paarden waren aangespannen. Wie het bevel gaf tot opstijgen weet ik niet meer. Het bevel "Voorwaarts" werd gegeven door wachtmeester Van Schaick. We zijn in galop afgemarcheerd. We gingen den zandweg af en daarna linksom den grootten weg Amerongen / Rhenen op. We kwamen tot aan een villa en gingen door het hek van den tuin. Vervolgens kwamen wij op den heuvel waar de stukken stonden. Daar waren kapitein Monsma en Luitenant Maris (Batterij-Officier), een van deze officieren zei: "ga maar even terug om dekking te zoeken", hetgeen we onder de boomen aldaar deden. Er vlogen namelijk vele vliegtuigen over. Toen kort daarna de vliegtuigen verdwenen waren, zei de Luitenant Maris: "pak maar een stuk". We hebben de stukken aangekoppeld en zijn gereden in de richting Wijk bij Duurstede.
     Toen we naar de stukken gingen kwamen we vele infanterie-onderdeelen en losse paarden tegen. Langs den weg stonden verscheidene fouragewagens. De infanterie was reeds bezig met het opbreken der straten. Niettegenstaande dat zijn we er tusschendoor getrokken.
     Toen we terug gingen zaten er 14 of 15 kanonniers op mijn stuk. We trokken in galop terug. De voorrijder van mijn stuk kon zijn paard niet houden; dit paard was wild geworden en ging er in galop van door. Noodgedwongen galoppeerden mijn paarden mee, ik kon er niets aan houden.

's-Gravenhage, 27 Maart 1947.

(get.) C.J.H. Muller.

Opgemaakt M.
Typ. B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 627.60 KB)