Verklaring van dienstplichtig tamboer W.G.M. Roos

Verklaring van den dienstplichtig tamboer W.G.M. Roos van 2-III-8 R.I.
afgelegd in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen
van 10 Maart 1947.
-----------------------------

  Ik ken Dr. Chotzen goed, hij was bij de commandogroep. Gedurende de oorlogsdagen stond ik onder commando van den Kapitein Maas. Later heb ik in de stellingen gezeten.

  Op 1e Pinksterdag (12 Mei) kwamen de Duitschers. Wij moesten terug in opdracht van een mij onbekenden 2e Luitenant. We kwamen toen bij den Majoor Landzaat ('s morgens 2e Pinksterdag, ongeveer 8.00 uur). Sergeant Pilzecker was mijn sectiecommandant. De timmerman, die pas bij onze compagnie was, is met mij meegegaan. In de commandopost van den majoor zaten nog militairen en het spreekt vanzelf, dat wij daar bleven. De majoor gaf mij direct een post bij een W.C. raam. Ik moest vuren links - schuin op den weg richting Rhenen met mijn geweer. Dat geweer had ik gekregen, toen ik in de stellingen kwam. Ik heb den majoor daarna niet meer gezien.

  In het begin was er niets te zien. Later tirailleerden de Duitschers van boom tot boom. Ik weet niet hoeveel ik er heb weggeschoten. Dat duurde tot in den namiddag. Ik zat daar alleen in de W.C. Ik ben niet gewond geraakt. Er kwamen wel enkele schoten in het kozijn. (Ik heb een keer of vijf/zes op de schietbaan geschoten langs den Rijn). Er kwamen steeds grootere projectielen binnen. De Duitschers schoten het houten voorgebouw stuk. Wij zijn toen allen de kelder in gegaan. De majoor heb ik niet gezien. Ik ben weggegaan, toen de boel aan het invallen was. De deur viel er eerst uit. De menschen, die langs kwamen, zeiden dat ik mee moest naar beneden. Ook officieren waren daarbij. Door de kelder kwamen wij in een loopgraaf en vandaar in hotel "Grebbeberg". Toen wij bij de garagedeur kwamen (wij hadden eerst nog even in de garage gezeten) liepen wij in de armen van de Duitschers. Ik kan niet één naam noemen. Dr. Chotzen heb ik niet meer gezien.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) W.G.M. Roos.

Opgen. FMV.
Typ. M.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 621.46 KB)