Verklaring van dienstplichtig soldaat B.M. Roos

Dienstplichtige Roos, B.M., van de Commandogroep 2-III-8 R.I., verklaart bij zijn
verschijning voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 27 Februari 1947:
-----------------------------

  Ik was tamboer bij 2-III-8 R.I.
  Kapitein Maas was Compagniescommandant en Sergeant Wansink waarnemend Compagniescommandant.

  12 Mei 1940 zaten wij achter de stoplijn bij Ouwehand's Dierenpark op de Grebbe. Ik had net een bericht overgebracht naar de 1ste sectie die onder zwaar vijandelijk vuur lag. Hier heb ik nog geschoten tot ik gewond raakte en werd ik naar de Kapitein gestuurd, dit was tegen schemerdonker. Na verbonden te zijn, ik kon de verbandplaats niet meer bereiken daar wij ingesloten zaten, zei de Kapitein: "Blijf maar hier" en moest ik op wacht staan. Tot plm. 4 uur 's nachts heb ik op wacht gestaan tot ik werd afgelost.

  De volgende morgen 13 Mei, toen ik wakker werd, was de Kapitein niet meer in de commandopost aanwezig. Wij waren nog met 4 dienstplichtigen. Wij zijn naar voren gegaan in de stelling en waren omsingeld door Duitschers. Wij zaten in een lignis van de schuilplaats en hebben daar enkele uren gezeten tot een Nederlandsche sergeant, die krijgsgevangen was gemaakt en alle schuilplaatsen moest nakijken, ons vond. Er waren 4 Duitschers bij hem die ons toen krijgsgevangen maakten.

  Roos, W. die U waarschijnlijk bedoelt, Generaal, was ook tamboer bij 2-III-8 R.I. Van hem heb ik later gehoord dat Verhoeven gesneuveld moet zijn in het Paviljoen bij Majoor Landzaat.

's-Gravenhage, 27 Februari 1947.

(get.) B. Roos.

Opgem. J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 476.13 KB)