Verklaring van dienstplichtig telefonist G. Spronk

Verklaring van dpl. telefonist G. Spronk van 3-I-8 R.A. afgelegd in de
vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen van 3 Maart 1947.
--------------------

  Tijdens den oorlog was ik ingedeeld bij den Luitenant Statius Muller. Ik heb vaak de lijn hersteld een paar honderd meter achter ons. Later waren wij geregeld onder artillerie- en mitrailleurvuur. We zaten bovenop de waarnemingspost. Daar is de kapitein nooit geweest.
  Er werd tenslotte snelvuur afgegeven op 500 meter afstand. Ik heb de laatste berichten doorgegeven aan den kapitein.
  De kapitein gaf order om op te breken en de boel af te breken. Eerst is de boel volgens order meegenomen, maar toen bij de terugtocht op ons gevuurd werd moesten we de boel achter laten.

  De houding van den Luitenant Statius Muller was geweldig voor ons. Hij gaf ons geregeld de noodige aanwijzingen en was daarbij heel rustig. Hij vocht keihard.

  De wachtmeester D. de Jong en de dpl. Telefonist Oltmans waren ook keihard.

  Ik kan niet zeggen wie van de drie de beste was.

  De officieren waren reusachtig.

  We zaten op de bovenste verdieping van een villa. We hadden daar heelemaal geen dekking. Als we ons beneden dekken moesten, kropen we in de granaattrechters die juist geslagen waren. We losten elkaar geregeld af. De granaatscherven kwamen op het bed waar ik op rustte en eenmaal werd het telefoontoestel door een scherf uit mijn handen geslagen.

's - Gravenhage, 3 Maart 1947.

G. Spronk.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 502.55 KB)