Verklaring van reserve-wachtmeester W.L.J. Mulder

Verklaring van den Reserve-Wachtmeester W.L.J. MULDER van 3-I-8 R.A., afgelegd
in de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 3 Maart 1947.
--------------------

  Ik was bij de batterij van Kapitein ZAAL. Ik was enkele dagen voor het uitbreken van den oorlog commandant van de gevechtstrein, welke was gelegen in Elst. Ik had de vier caissons van de trein.

  De batterij-munitie-opslagplaats was in Vreewijk. Deze heb ik geregeld aangevuld uit het afdeelingsmunitiedepôt, dat gelegen was in de bosschen tusschen Elst en Rhenen. Ik heb het éénmaal gedaan met paarden, toen was er nog geen vuur. Ik ben daarna naar Elst teruggegaan. De volgende dagen heb ik dit met auto's gedaan (driemaal meen ik). De aanvoer geschiedde steeds des nachts. Ik heb één keer de afdeeling aangevuld, omdat de munitie op was. Dit geschiedde vanuit de aanvullingsplaats, gelegen tusschen Leersum en Amerongen. Deze aanvulling had plaats met auto's. Verder gebeurde dit door het autobataljon.

  Ik kreeg orders van den Adjudant VAN DAMME, commandant van afdeelingsgevechtstrein. Ik kreeg de orders in rantsoenen. De laatste keer heb ik ook de batterij van het 16e aangevuld (toen zou er een tegenaanval zijn).

  Ik heb eerst gewerkt met één, later met drie auto's. De burger hield zich kordaat. Hij werd er niet voor betaald en had zich vrijwillig gemeld. Ik schat, dat ik een kleine 20 menschen bij mij had. Namen herinner ik mij niet meer.

  Er waren altijd liefhebbers genoeg om mee te gaan. Mijn menschen hebben nooit dienst geweigerd. Schriftelijk heb ik niets gerapporteerd. Ik ben éénmaal in den commandopost van den Kapitein geweest. De Kapitein was daar aanwezig. Het was in één van de huizen. Daar was een telefoonpost. Ik heb hem in de kamer gesproken.

  De Luitenant VAN JOOLEN zat in een put.

's - Gravenhage, 3 Maart 1947.

W.L.J. Mulder.


Opgenomen: FMV.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 623.94 KB)