Verklaring van kapitein der Mariniers K.M.R. F.R.M. Meltzer

Afschrift.

Verklaring afgelegd door de Kapitein der Mariniers K.M.R. F.R.M. MELTZER,
destijds vaandrig bij de 10e Batterij Lu.A.
in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen
van 19 Mei 1947.
------

    Ik ben in December 1939 bij de 10 Batterij Lu.A. gekomen, die toen gelegerd was te Vianen. Ik kwam uit Geldermalsen van het 95e Peloton Luchtdoelmitrailleurs. Omstreeks begin April 1940 is de 10 Batterij Lu.A. verplaatst naar het terrein bij de Grebbeberg. Ik weet niet wie de stelling daar heeft uitgezocht. Luitenant DUBOIS was er toen nog niet bij.

    Nadat de Batterij eerst in eenige andere stellingen had gestaan werd uiteindelijk de opstelling gekozen bij de Oude Watertoren. De eene week waren we nacht- de andere week dag-ploeg. Van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang moesten we op de kanonnen zitten, de Batterij moest volkomen vuurklaar zijn.

    Op 9 Mei tegen 23.00 uur heb ik gehoord dat de volgende morgen graad van volledige gevechtsvaardigheid moest worden ingenomen. Dit veranderde voor ons niets, omdat we die graad reeds eenige weken bereikt hadden.

    Op 10 Mei hadden de Luitenant DUBOIS en ik geen dienst; ik was in kwartier te Elst. Toen ik vliegtuigen zag overkomen ben ik per auto naar de Batterij gegaan, waar ik tegen ongeveer 7.00 uur aankwam. De Kapitein HOOGLAND en Adjudant Onderofficier BOSCH, die op dat moment bij de bediening ingedeeld waren, waren aanwezig. Er werd al flink gevuurd. Wij werden ingedeeld en hebben mee gevuurd. Ik vermoed dat de Batterij in totaal ongeveer 1000 projectielen heeft verschoten. Onze voorraad munitie was de eerste dag al dermate verminderd, dat aanvulling nodig was. In de middag van de eerste dag tegen 17.00 uur hebben we twee aanvallen, elk uitgevoerd door een vliegtuig, gehad. Het tweede vliegtuig is meen ik neergeschoten. De aanvallen hadden geen uitwerking op de Batterij, er waren geen gewonden. Het eerste projectiel viel op ongeveer 200 meter afstand van de Batterij, het tweede op ongeveer 50 meter. Na de eerste bom was het moreel eenigszins geschokt. Ik ben met een aantal menschen naar de trechter, die 4 meter diep was en een middellijn had van ongeveer 7 meter, gegaan om hen te laten zien dat de bom op grote afstand gevallen was en om daardoor het moreel weer op te voeren. Na het vallen van de tweede bom was het moreel veel beter. De eerste aanval kwam geheel onverwachts. Er vlogen een aantal bommenwerpers over, waarop we vuurden. Daar achter vlogen twee kleine vliegtuigen. We hadden order om in de eerste plaats op zware vliegtuigen te vuren. Een man van de bediening, die in Spanje in het Rode Leger gevochten had, heeft evenwel de twee kleine vliegtuigen geobserveerd. Op een gegeven moment riep hij "oppassen, dekken". De bediening dekte zich. Een duikbommenwerper kwam uit de zon steken en liet de eerste bom vallen. De Luchtdoelmitrailleurs waren toen niet bemand. Bij de tweede aanval heeft Luitenant DUBOIS achter een mitrailleur gestaan; achter de andere mitrailleur stond een soldaat wiens naam ik mij thans niet meer herinner, doch die naar ik meen eenige dagen later korporaal is geworden. Bij de tweede aanval hebben de Luchtdoelmitrailleurs doorgevuurd.

    's Avonds is de Batterij op order van de Staf (bij monde van een Stafofficier) van stelling veranderd naar de grote weg, Westelijk van paal 25. Het schootsveld was daar slecht; we waren aan drie kanten door bos omringd. Aldaar is niet gevuurd; veel vliegtuigen kwamen niet over.

    De derde dag is van stelling veranderd in de richting Elst bij Plantage Willem III. Daar was een goede stelling. In totaal zijn door de Batterij ongeveer 20 tot 30 vliegtuigen neergeschoten.

    Kapitein HOOGLAND was buitengewoon flink en moedig. Door zijn rust en kalmte alsmede door zijn manier van leiding geven heerste er in de Batterij een goede geest.

    Er is bij de Batterij een sergeant geweest die zijn hoofd kwijt raakte.

    Ik weet dat OP DE BEKE bij ons was ingedeeld. Het is niet uitgesloten dat hij bij de tweede aanval achter de tweede mitrailleur is gesprongen.

    Luitenant DUBOIS gaf kalm en rustig leiding, Adjudant Onderofficier BOSCH eveneens.

's-Gravenhage, 19 Mei 1947.

w.g. F.R.M. MELTZER.

Opgemaakt: M.
Typ. B.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van P.A. van den Broek.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 934.72 KB)