Verklaring van luitenant-kolonel J.M. de Kruyff

HOOFDKWARTIER VAN DE GENERALE STAF
COMMISSIE VAN ONDERZOEK
--------------------
 

P R O C E S - V E R B A A L

  Op heden de 26e Januari 1948 verscheen voor onze Commissie J.M. de Kruyff, geboren 17 Maart 1884, wonende Edeseweg 40 te Bennekom, in 1940 Luitenant Kolonel, Divisieartilleriecommandant (D.A.C.) bij de IVe Divisie, die ons het volgende verklaarde:

  "Bij de voorbereiding van de tegenaanval ben ik eerst betrokken geworden toen het hele plan vrijwel was uitgewerkt. Het niet leggen van vuren in de hoofdweerstandsstrook (hws) hield verband met gebrek aan inzicht in de juiste toestand. Er waren nog verschillende gedeelten van de hoofdweerstandsstrook bezet zonder dat met zekerheid bekend was waar wel en waar geen eigen troepen zaten. Naar mijn mening had de aanval moeten worden uitgesteld, zowel in verband met de opmars van de daarvoor bestemde infanterie, als om een goede regeling te verkrijgen van de artilleristische ondersteuning. De tijd, die nog in de nacht van 12 op 13 Mei restte was dringend nodig om de voorbereiding van de af te geven vuren te regelen.
  Het verlaten van de commandopost in de middag van 13 Mei is mij medegedeeld door de paardenarts, Majoor Bloemkolk, die ontdaan bij mij binnen kwam. Tevoren waren er geen berichten bij mij bekend, althans voor zover ik mij nu herinner, die erop wezen, dat het verlaten van de commandopost noodzakelijk ging worden. Op grond van dit bericht kwam ik in de mening te verkeren, dat de toestand hopeloos was en heb de order moeten geven, om de vuurmonden onbruikbaar te maken. Dit was nodig omdat de voorwagens tevoren niet waren aangetrokken, niettegenstaande ik daartoe wel had geadviseerd enige tijd tevoren.
  Daarna heb ik mij begeven naar de Hoofdweg, waar ik verder heb gewerkt volgens aanwijzingen van de Divisiecommandant en de Chef van de Staf.
  Alle keren, dat ik met de Kolonel van Loon te maken heb gehad, was hij zeer rustig, ook toen ik hem na het verlaten van de commandopost op de hoofdweg aantrof en bij het maken van de terugtochtsbevelen was hij rustig.
  Ik heb voortdurend de indruk gehad, dat de Divisie kalm en rustig geleid werd. Bij mijn aankomst, na het verlaten van de commandopost, op de hoofdweg, was het daar een chaotische toestand van troepen, treinen enz.

Voorgelezen, volhard en getekend,

(get.) J.M. de Kruyff,
Luitenant Kolonel der Artillerie b.d.

De Commissie van Onderzoek,

(get.) V.E. Nierstrasz,
Generaal Majoor tit. b.d.

(get.) F.A.J. de Klerck,
Luitenant Kolonel der Artillerie b.d.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.04 MB)