Verklaring van luitenant-kolonel W.F. Hennink

Arnhem, 9 Juli 1940.

Verklaring.

  Ik verklaar, dat het mij niet mogelijk is als oud-Commandant gevechtsberichten op te maken over het tijdvak, waarin 8 R.I. aan de oorlogshandelingen in Mei j.l. heeft deelgenomen.
  Kort vóórdat ik op mijn commandopost door den vijand werd ingesloten, op 13 Mei, heb ik de laatste bevelen, berichten, meldingen enz., zoomede kaarten en schetsen doen verbranden, terwijl van mijn onmiddellijke medewerkers mijn Reserve-adjudant op 13 Mei is gewond en mijn beide luitenants toegevoegd, na terugkeer uit krijgsgevangenschap, onmiddellijk met verlof zijn gegaan.
  Er ontbreken mij dus de allernoodzakelijkste middelen en gegevens, voor het samenstellen van gevechtsberichten.
  Wat ik mij van den gang der gebeurtenissen herinner, heb ik opgenomen in een dagboek over het tijdvak 10 t/m 16 Mei.

De Luitenant-Kolonel,

w.g. W.F. Hennink.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 290.09 KB)