Verklaring van majoor C.J. Voigt

AFSCHRIFT

III-8 R.I.

B.C. Majoor Voigt C.J.
Luit.Adj. 2e Luit. Kranenburg L.A.D.
C.-Vbd.A. Res.1e Luit. Schaap J.C.
Bat.arts Off.v.G.2e kl. van Haas C.A.
Bat.arts Off.v.G.2e kl. Lugten J.H.F.
Verpl.Off. 2e Luit. Verhoef L.A.M.


1e Compagnie

  Res.Kap. Gouda G.J.
  Res.1e Luit. Lindeman D.H.
  Vaandrig Bijlsma G.J.
  Vaandrig Nahuijzen H.
  s.m.i. Blom B.L.A.


3e Compagnie

  Res.Kap. Zwarts A.
  Res.1e Luit. Hoorn H.
  Res.1e Luit. Garssen J.E.
  Res.2e Luit. Bijhert A.
  Vaandrig Vreeley J.


M.C.

  Res.Kap. Cornelissen G.
  Res.1e Luit. Poortman
  2e Luitenant Terhorst I.H.
  Vaandrig Tack J.
  Sergeant Kreijen A.

------------------------------------------------

55 R.I.
---------

VERKLARING
==========

De Majoor Voigt, C.J., voormalig C.-III-8 R.I., C. der voorposten in het vak van 8 R.I., verklaart, dat door hem geen gevechtsbericht kan worden gemaakt, daar alle berichten en bescheiden, daarvoor benoodigd zijn verbrand, teneinde te voorkomen, dat deze in 's-vijands handen vielen.
  De verschillende gegevens hem nog bekend, zijn zo juist en volledig mogelijk verwerkt in zijn verslag d.d.21 Juni 1940

Arnhem, 3 Juli 1940
De Majoor,
w.g. C.J. Voigt.

  Gezien en aangeboden aan C.-55 R.I.

Arnhem, 8 Juli 1940
De Luit.Kol.
C.-I-55 R.I.
(Oud-Comm.-8 R.I.)

w.g. onleesbaar. (Hennink)

Voor eensluidend afschrift
's Gravenhage 17-12-40.
De Kapitein,
J. Lagas.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 255.66 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 353.08 KB)