Verklaring van reserve-eerste luitenant J.L.L.F. Hartkamp

Reserve 1e Luitenant J.L.L.F. HARTKAMP van 2-III-29 R.I. verklaart bij zijn verschijning
voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 10 Juli 1947:
--------------------------------

  Kapitein SCHLEPER was Compagniescommandant.
  Ik was Commandant van de linker achter sectie van de 2e Compagnie. Wij lagen in stelling bij Achterberg. In het stellingsgebied waren stellingen die niet bezet waren, anderen waren wel bezet, allen bij de Frieschesteeg.
  Een patrouille die uitgestuurd was voor verkenning met Sergeant SCHUURMAN kwam niet terug. Ik heb de Kapitein verzocht om hem op te mogen sporen. Ik ben met 1 man naar voren gegaan, (ik meen dat het SMIT was). Na plm. 4 à 500 Meter werden wij beschoten door een Duitse patrouille. Ik ben weer teruggegaan, de man die bij mij was bleef enige honderden meters achter mij. Hij is later ook teruggekomen. Toen ik terugging werd ik ook beschoten door eigen mensen. Ik zag Sergeant KROSSE met een kijker staan die schreeuwden dat zij het vuur moesten staken. Hierna heb ik mij gemeld bij de Kapitein. Betrekkelijk kort daarna is de Compagnie teruggetrokken. De Kapitein zag aan alle kanten de troepen terugtrekken. Ik weet niet of de Kapitein opdracht heeft gekregen om terug te gaan. Ik kreeg van hem opdracht om met ongeveer 1 sectie achter te blijven om de terugtocht te dekken. Ik ben daar gebleven plm. 1 à 2 uur. Ik had een steunpunt waar ook nog een officier zat met nog enkele van zijn mensen, plus 8 man van mij. Sergeant KROSSE had ook een steunpunt. Het is mogelijk dat Sergeant KROSSE order heeft gekregen om achter te blijven voordat ik was teruggekeerd.
  Wij hadden aan 3 kanten Duitse patrouilles. Later kwamen Duitse vliegtuigen die met mitrailleurs schoten.
  KROSSE en ik zijn ongeveer gelijktijdig teruggegaan. Ieder met zijn eigen mensen bij zich. De Duitsers waren toen plm. 200 Meter van ons af. Op de terugtocht hebben wij flankerend vuur gekregen. Ik weet niet of het Duits of eigen vuur was. Dit kwam uit de richting Rhenen.
  De Luitenant van 19 R.I. die bij ons was is nog naar de Bataljonscommandopost gegaan. Bij aankomst bleek deze verlaten te zijn waarna hij weer bij ons terugkwam. Onderweg kwamen wij een gedeelte van de commandogroep van de Compagnie tegen die ons mededeelden dat de Bataljonscommandant bevel had gegeven om het gehele Bataljon in Elst te verzamelen.

  Betreffende KROSSE: Deze was inderdaad iemand die uitblonk door zijn houding en gedrag.

  Kapt.SCHLEPER: Hij was heel bedaard.

  Soldaten CROUWEL en van DIEREN: Zij maakten een flinke indruk als mitrailleurschutter en helper.

's-GRAVENHAGE, 10 Juli 1947.

J.L.L.F. Hartkamp.

Opgem. J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 701.23 KB)