Verklaring van reserve-kapitein C.H.A. Stevens

Verklaring afgelegd door den Reserve-Kapitein C.H.A. STEVENS, Commandant M.C.-I-29 R.I. in
de vergadering der Commissie Militaire Onderscheidingen d.d. 5 Juni 1947.
--------------------------------

  De sectie van den Luitenant RUWARD was toegevoegd aan de 1e compagnie, die onder bevel stond van Kapitein Termaten.
  Deze sectie is met de compagnie opgerukt. Bij het oprukken tusschen den Cuneraweg en de spoorbaan aan de Oost-zijde van Achterberg ging de Luitenant RUWARD met één stuk en eenige bedieningsmanschappen voorop. Ik heb gezien hoe hij voor de 1e compagnie uitging. De tirailleurs kwamen achter zijn sectie aan. Hij riep zijn mannen toe: "Vooruit jongens, mee", althans woorden van die strekking.
  Ik heb niet gezien, dat hij een vijandelijke mitrailleur tot zwijgen heeft gebracht, zooals in de voordracht voor hem staat vermeld. Ik heb dit van anderen gehoord.
  Ook het terugtrekken, waarbij hij de tirailleurs met vuur gedekt heeft, heb ik niet meegemaakt.
  RUWARD was een prima officier zoowel in mobilisatietijd als in de oorlogsdagen. Hij had overleg, inzicht en moed.
  Soldaat HEERSCHAP kan ik mij niet meer herinneren.
  Ik had van mijn compagnie zware mitrailleurs aan de eerste, tweede en derde compagnie van I-29 R.I. elk 1 sectie afgestaan. De vierde sectie, die over was en waarbij ik mij bevond, is door mij in het vuur gebracht, n.l. één stuk bij korenmolen en één stuk 100 meter West van de Achterbergsche Straatweg. Deze stukken vuurden op een boschrand. De Duitschers zaten n.l. in het bosch Noord van de Leeuwendaalschen weg. Ik zag in de boschrand vuurverschijnselen. Ook nam ik waar, dat uit de boschrand krijgsgevangenen in twee groepen (één groep van ongeveer 50 en één groep van ongeveer 30 man) vooruit gedreven werden. Zij kwamen in vier gelederen in onze richting naar voren. Door mijn kijker zag ik, dat achter deze groepen Duitschers zaten. Met de mitrailleur bij korenmolen heb ik tusschen de groepen door laten vuren. Deze trokken daarop in de boschrand terug. Aan sergeant VAN EYSDEN heb ik opdracht gegeven contact op te nemen met enkelen van hen, die niet teruggingen maar in onze richting kwamen.

's-Gravenhage, 5 Juni 1947.

C.H.A. Stevens.

Opgenomen: M.
Typ.: K.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 637.00 KB)