Verklaring van reserve-officier paardenarts 2e klasse A.J. Peeters

afschrift.

VERKLARING VAN DEN RESERVE-OFFICIER PAARDENARTS
A.J. PEETERS van 4 R.H.
---------------------------

    Op Zondag 12 Mei 1940, tegen schemerdonker, kreeg ik opdracht van Commandant 4 R.H. om bericht over te brengen naar Commandant 2-3 R.H. en Commandant 4-4 R.H. dat luidde: "Onmiddellijk terugtrekken naar Berg en Dal en daar nadere bevelen afwachten". Deze eskadrons waren reeds in gevechtsaanraking geweest met den vijand en hadden opdracht "de Kruiponder" wederom te heroveren. Ik was vergezeld van 2 motorrijders. Toen ik bericht had gegeven aan Commandant 2-3 R.H. en mij wederom bevond aan het einde van de Meentsteeg op de weg Veenendaal - Grebbe, trof ik daar aan een sergeant der infanterie met 5 man. Op mijn vraag, wat zij daar uitvoerden, kreeg ik ten antwoord: "Wij trekken terug". Ik heb toen gevraagd of zij huzaren Wielrijders gezien hadden, waarop zij bevestigend antwoordden. Ik heb verder geen infanterist gesproken en aan niemand een bevel tot terugtrekken gegeven, behoudens aan Commandant 2-3 R.H. en later Commandant 4-4 R.H.

Leersum, 30 Mei 1940.
den reserve officier paardenarts.
w.g. A.J. Peeters.

voor eensluidend afschrift.
de Kapitein.
get. van Stein Callenfels.

(Opmerking: met 4-4 R.H. wordt zeer waarschijnlijk bedoeld 6-4 R.H., aangezien 4-4 R.H. in Utrecht verbleef.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 304.53 KB)