Verklaring van reserve-officier van gezondheid 2e klasse O.A. van Gulik

Reserve Officier van Gezondheid IIe Klasse O.A. van Gulik van I-8 R.A., verklaart bij
zijn verschijning voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 13 Maart 1947:

  Ik was ingedeeld bij de hulpverbandplaats "Koerheuvel" bij Rhenen. Wij waren met nog meer Officieren van Gezondheid, o.a. Dr. Lubsen uit Amersfoort die een lijst van de gewonden bijhield, en Dr. Onderwater uit Oosterbeek.
  Ik meen dat wij 80 gewonden hebben gehad. Deze werden gebracht door onze hospitaalsoldaten, die allemaal flinke jongens waren, meestal per draagbaar. Hier waren o.a. bij Oving en Eule.
  Ook hebben wij gevraagd of zij ons konden helpen aan een radio om toch eenige berichten te kunnen ontvangen. Later kwamen zij met een radio aanzetten die uit een onbewoonde achtergebleven woonwagen was gehaald.
  Betreffende Eule: hij is een flinke jongen geweest, verder kan ik er niets van zeggen.

's-Gravenhage, 13 Maart 1947.

(get.) O.A. van Gulik.

Opgen.: J.v.d.B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 363.47 KB)