Verklaring van sergeant Bosveld

2 - I - 8 R.I.
==========

Verklaring van sergeant Bosveld, 2-I-8 R.I., die dienst heeft gedaan bij de commandopost van
den kapitein Collette als sergeant-toegevoegd.
------------------------------------------------------------

  De Compagnie was als volgt opgesteld:
  3e Sectie (Vaandrig de Ridder) in het voormalig Hoornwerk, Noord van de kunstweg Grebbe/Wageningen.
  2e Sectie (Luitenant Timmermans) in den Grebbedijk, Zuidvleugel plm. 175 m. Noord van den Grebbesluis.
  1e Sectie (Luitenant Slager) in den Grebbedijk, Noord van de 2e Sectie.
  4e Sectie (S.M.I. Pas) in het bedekte terrein West van Cuneraweg en Zuid van Kunstweg Ouwehands Dierenpark/Heimerstein.
  5e Sectie (Vaandrig Franssen v/d Putte) Noord van laatstgenoemden kunstweg.

  Op Zaterdagavond 11 Mei j.l. heeft Luitenant Timmermans met het grootste gedeelte van zijn sectie de opstellingen verlaten. De Kapitein Collette heeft toen de 4e Sectie ingeschoven.
  Op Zondagochtend is Luitenant Timmermans persoonlijk in de commandopost van Kapitein Collette geweest en werd de sectie Timmermans weer op haar plaats gebracht. Op Zondag plm. 16.00 uur heeft de Kapitein Collette zijn commandopost (omgeving 4e Sectie) naar achteren verplaatst (snijpunt landweg van M.P. 110 in N.O. richting met kunstweg Dierenpark/Heimerstein) daar de verbinding met den Bataljons-Commandant (Majoor Landzaat) niet in stand was te houden (telefoondraden steeds defect).
  De sergeant Bosveld is na den Kapitein Collette van de oude commandopost vertrokken. Bij aankomst op de nieuwe commandopost was de Kapitein daar niet en hij (Sergeant Bosveld) heeft den Kapitein niet meer gezien (deze was intusschen gevangengenomen).

  Op Zaterdag (Zondag?) moet op de sectie Timmermans sterk artillerievuur gelegen hebben. De Sergeant Van Doorn (Vbd.A.) heeft een telefoongesprek tusschen Majoor Landzaat en Kapitein Collette gehoord, waarin de Kapitein Collette berichtte dat de opstellingen van de sectie Timmermans in puin werden geschoten. Hierop heeft de Majoor Landzaat geantwoord: "Achter de puinhopen stand houden!".

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 526.09 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 542.73 KB)