Verklaring van sergeant Woltering

Verklaring van Sergeant Woltering.
------------------------------------------------------------

  Sergeant Woltering behoorde bij de sectie van den Luitenant Timmermans (2e Sectie).
  Omtrent de gebeurtenissen op Zaterdag 11 Mei 1940 kan verklaard worden, dat de sectie is teruggetrokken op een valsch bericht. Verliezen waren toen nog niet ingetreden.
  De Sergeant Woltering is zijn groep kwijtgeraakt. Deze laatste heeft, toen de Sergeant Woltering nog een man uit de stelling wilde halen, niet op den Sergeant Woltering gewacht en is verder verdwenen.
  De Sergeant Woltering heeft na omzwervingen de commandopost van de Regiments-Commandant en vervolgens de commandopost van I-8 R.I. bereikt en is vandaar uit teruggestuurd naar zijn sectie. Daar heeft hij de Luitenant Timmermans niet aangetroffen.
  Op Zondagochtend en -middag werd hevig artillerievuur ontvangen. In overleg met den Luitenant Slager (1e Sectie) werd besloten in Noordelijke richting langs den dijk terug te trekken. Dit was plm. 16.00 uur. Een infanterie-aanval is niet op de stelling geweest.
  Vaandrig De Ridder (3e Sectie) is bij de 2e Sectie aangeland (nat, soldatenjas, enz.) en is mede teruggetrokken.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 334.70 KB)