Verklaring van sergeant-capitulant G. Dijkman

Ondergetekende Gerrit Dijkman voormalig sergeant capitulant bij 3e sectie 1-II-8 R.I. geeft
een verklaring van het moedig gedrag van den dpl. korporaal P. v. Schaijk en de dpl. Valk.
------------------------------------------------

  In den vroegen ochtend van 12 Mei kreeg ik bericht van den C.C., dat hij 2 menschen zou sturen met een mitrailleur, die het wilgenbosch, dat voor de linkergroep aan den anderen kant van de Grift lag, onder vuur, onder vuur zouden nemen. Direct daarop komen 2 menschen gewapend met een nieuwe mitrailleur.
  Eerst was ik nog een beetje kwaad, omdat de dpl. korpl. v. Schaijk, de comp. schoenmaker was en de mitrailleur niet kende en de dpl. Valk dienst deed als gasverkenner. Nu moest ik hun een plaats aanwijzen boven op den dijk, anders konden ze het wilgenbosch niet onder vuur nemen. Daarvoor moest ik de loopgraaf in.
  Ik kwam nog maar net met de helm er boven uit, of de eerste kogel ketste op mijn helm af. Toen heb ik direct gezegd tegen die 2 mannen: "Wij zijn al te laat, ze zitten hier vlak voor, zoo gauw als jelui eruit komen anders heb je een kogel door je hoofd". Toen hebben wij het op een andere plaats geprobeerd en daar ging het beter.
  Ik heb ze alle twee een schop gegeven en gezegd, dat ze zich zoo spoedig mogelijk een dekking moesten graven. Nu hebben de dpl. korp. v. Schaijk en de dpl. Valk zich geen tijd gegund om een dekking te graven en hebben ze den geheelen dag tot onze overgave open en bloot boven op den dijk liggen vuren terwijl de vijand nog geen 200 m. van hun af lag.
  Onder het hevige vuur van den vijand zochten ze nog geen schuilplaats op. Ja, ze hebben zelfs onder elkaar nog liggen kibbelen, wie of er achter de mitrailleur mocht liggen. Zoo hebben ze om de beurt een trommel mogen verschieten. Zoo hebben ze dan met ware doodsverachting hun plicht voor het Vaderland volbracht.

Putte (N.B.), 24 December 1940.
de voormalig sergeant-capitulant
(get.) G. Dijkman.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 521.26 KB)