Verklaring van sergeant-capitulant G.J. Oonk

afschrift.

V E R K L A R I N G.

       Ondergeteekende sergeant-capitulant Oonk G.J. verklaart dat hij op 12 Mei 1940 met zijn sectie zijn opstelling heeft verlaten op orders van den reserve 2e Luitenant Koehorst.

       De reserve 2e Luitenant Koehorst heeft naar de meening van ondergeteekende sergeant deze orders ontvangen van den reserve-kapitein Heinsma.

Zutphen, 16 Juli 1940.
de sergeant-capitulant,
(get.) G.J. Oonk.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 211.04 KB)