Verslag van J.W. Hemelrijk

Aan het Krijgsgeschiedkundig Bureau.
Den Haag.

Krommenie, Juni 1942.

Verslag over de oorlogshandelingen van 2-I-29 R.I. op 10, 11, 12, 13 en 14 Mei 1940.
10 Mei:  Om 8 uur 's ochtends marcheerde de compagnie vanaf de Mobilisatiestandplaats Haren naar Megen, waar zij zich vereenigde met de rest van het Bataljon. Vandaar werd gemarcheerd over Oyen en Alfen naar Dreumel bij Tiel, welke plaats om ongeveer 20 uur bereikt werd.
11 Mei:  Na inkwartiering rust tot 's nachts 2 uur. Direct vertrokken en na een marsch over Tiel en door de Betuwe om 11 uur aankomst in Wijk bij Duurstede.
12 Mei:  Aldaar inkwartiering. Na een nacht rust vertrok de volgende ochtend de helft van de 2de Sectie met een transport geïnterneerden naar den Haag onder leiding van den Sectie Commandant. 's Middags om 15 uur alarm en onmiddellijk afmarsch naar Amerongen, dat om 20 uur bereikt werd.
13 Mei:  Vandaar vertrek om 24 uur en na een rit met trailers en een marsch om 7 uur aankomst in Achterberg. Daar werden de 1ste en 3de Sectie naast elkaar opgesteld en achter dezen op 50 meter afstand respectievelijk de 2de en 4de Sectie. Er is die dag één order gegeven welke luidde: "De Duitschers, die doorgebroken zijn, moeten teruggeslagen worden". Andere orders zijn niet gegeven of hebben ons niet bereikt. Urenlang werd van weerszijden door de Artillerie geschoten. Na een eind voorwaarts gegaan te zijn kon de Compagnie niet verder en bleef in linie liggen. De Compagniescommandant, reserve kapitein Walkate, sneuvelde. Om 16 uur trok de Compagnie terug en verloor het onderling verband. Om 17 uur luchtaanval. Een gedeelte trok verder terug terwijl een ander gedeelte door een overste in linie werd gelegd. Het grootste deel van de Compagnie bereikte in de nacht Utrecht en vertrok op 14 Mei naar fort Honswijk. De rest geraakte 's avonds 13 of 's morgens 14 Mei in Duitsche krijgsgevangenschap en werd naar Duitschland getransporteerd.


J.W. Hemelrijk,
Uitweg 26,
Krommenie.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 739.55 KB)