Verslag van de gevechtshandelingen van 1-I-8 R.A. door kapitein M.C. Bakker

Verslag van de gevechtshandelingen van 1-I-8 R.A. gedurende de oorlogsdagen 10 t/m 14 mei 1940. Opgemerkt zij dat het navolgende uit de herinnering werd opgetekend, daar door mij alle papieren op het gevecht betrekking hebbend werden vernietigd op "Oude Gein", onmiddellijk na het bekend worden van "de wapens neerleggen". B.T.O. en sectie-commandanten waren bij het samenstellen van het verslag permanent elders aanwezig of met groot verlof.

---------------------

Donderdagavond 9-5-1940, 23.15 uur werd door mij als Batterij-commandant bericht ontvangen dat de toestand van strijdvaardigheid 3 was ingegaan. Onmiddellijk is de Batterij gealarmeerd en om 0.30 uur kon telefonisch aan de afdeeling bericht worden dat de batterij in de verwisselstelling tot vuren gereed stond. Zulks werd den Afdeelings-commandant nogmaals mondeling gemeld om ca. 1.15 uur bij zijn bezoek aan de verwisselstelling. Gedurende den nacht kwam strijdvaardigheid 4 af. Uit de verwisselstelling werden slechts voorbereide vuren eventueel met bijvoorbeeld 250 m. rechts en 100 m. verder afgegeven.

De waarnemingspost voor aan de rand van de Grebbeberg heeft het zeer zwaar te verduren gehad. De waarnemers hebben stand gehouden tot ze werden weggeschoten; de telefonische verbinding Waarnemingspost - Batterij-commandant werd stukgeschoten; daarna moesten de meldingen per ordonnans overgebracht worden, hetgeen groote verwarring met zich bracht.

11 Mei om plm. 20.30 uur kwam bericht voor stelling verwisselen. Hierbij heb ik gebruik gemaakt van achterspannen en ben gereden over de toen nog in goede staat verkeerende viaduct. Het in brand staan van enkele huizen vlak bij het viaduct leverde groote moeilijkheden met de paarden op.

Gekomen in de stad Rhenen zelf, vernam ik van mijn munitie-onderofficier dat de normaalstelling bij de Oude Watertoren onder geregeld vijandelijk vuur lag, zoodat hij ontraadde die stelling te betrekken. Ik heb toen de batterij ter hoogte van de Achterbergschestraatweg doen halt houden en ben zelve naar de normale stelling gegaan om de toestand op te nemen. Op weg daar naar toe lagen wij onder hevig artillerievuur en ter plaatse bleek mij dat het onverantwoordelijk zou zijn deze stelling te betrekken. De verbinding commandopost - Afdeelings-commandant bleek stuk te zijn.

In de Commandopost der normaalstelling heb ik de Sectie-commandant Wachtmeester Tijsma naar de Rijksstraatweg retour gezonden om de batterij te doen doorzenden naar de reservestelling (van Heijst). Zelve aldaar gekomen heb ik door een ordonnans den Afdeelings-commandant schriftelijk doen weten dat ik in plaats van de normale stelling de reservestelling had moeten betrekken. In de reservestelling werden in hoofdzaak voorbereide vuren afgegeven.

Maandagsmiddags kwam de Afdeelings-commandant plotseling per auto in de reservestelling bij het huis van Van Heijst zeggende dat de toestand zeer ernstig was en vrijwel hopeloos. De batterij moest zo lang mogelijk standhouden en daarna terugtrekken richting Amerongen. Na het lossen van vele schoten B.g.k.t.o. (brisantgranaatkartetsen) op naderende vijandelijke infanterie richting Koerheuvel, werd teruggetrokken in de richting van Elst. Daarna werd met de batterij met achterspannen in snel tempo gemarcheerd naar Elst, alwaar de midden en achterspannen werden aangespannnen, waarna bij "Paardenkop" in stelling werd gekomen.

Uit Amerongen werd via Doorn en Wijk bij Duurstede naar Jutphaas gemarcheerd.

Commandant 1 - I - 8 R.A.
de Kapitein,

M.C. Bakker.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 160.45 KB)