Verslag van reserve-kapitein G.J. van Rangelrooij

AFSCHRIFT.

Verslag 1-I-8 R.I.

----------------------------------------

  9 Mei 1940.    23.55 uur. Bericht ontvangen, dat om 5.00 uur graad van strijdvaardigheid 3 moet zijn bereikt.
 
  10 Mei 1940.    Ca. 3.30 uur. Vliegtuigen boven ons gebied. Wordt op gevuurd.
4.00 uur. Op eigen initiatief graad 4.
's Middags geschutvuur gehoord uit Oostelijke richting. Bericht van Bataljons-Commandant, dat aanraking met den vijand kan worden verwacht.
 
  11 Mei 1940.    Ca. 1.00 uur. Onze artillerie geeft een hevig vuur af gedurende een half uur à drie kwartier. Branden in Wageningen waargenomen. Den geheelen dag en ook den volgenden nacht met tusschenpoozen verontrustend vijandelijk vuur op onze stellingen en Grebbeberg.
23.00 uur. Bericht van beraamde tegenaanval door een Bataljon van 19 R.I. om de voorposten te hernemen, welke aanval om 24.00 uur zou beginnnen. Niets van gemerkt.
 
  12 Mei 1940.    Vijandelijk artillerievuur wordt steeds heviger en juister.
Ca. 13.00 uur. Een onafgebroken beschieting van ongeveer twee uur, ook door zwaardere artillerie. Daarna algemeene schrik en terugtocht. Ik verzamel de teruggetrokkenen in de stoplijn en keer daarna te ca. 17.00 uur met de overgebleven 20 man van mijn Compagnie naar de stelling terug. De bezetting van Hoornwerk en bastions heeft zich overgegeven. Ik zit met een verkeerd front en wordt uit de boomen voortdurend in de rug beschoten.
Te 20.00 uur terug en door Rhenen weer naar de stoplijn (Kapitein Brittijn). Voortdurend uit de boomen beschoten. Kapitein Brittijn wanhopig en uitgeput door mislukte tegenstoot van dien middag.
 
  13 Mei 1940.    Met Kapitein Brittijn overeengekomen, dat ik zijn rechter flank zal dekken beneden aan den berg. Om 11.45 uur terug, geen munitie en voedsel meer. Op Veerweg bij Rhenen met Compagnie Brittijn en mijn 20 man stelling genomen. Overal langs den weg weggeworpen uitrustingen, wapens en munitie. Een minuut na het stelling nemen een vuurpijl, gevolgd door granaten op Veerweg. Verder terug tot Remmerden. Op dat oogenblik vertrekt de Divisie Staf en krijg ik bevel van Kapitein van Buuren terug te gaan. Te Elst om ca. 16.00 uur stelling ingenomen met nog twee mitrailleurcompagnieën. Daar ingegraven. In de rug beschoten uit een schuur. Na onderzoek een karabijn gevonden; alles maakte de indruk van juist verlaten te zijn. Te 19.00 uur bevel: "Zoo snel mogelijk achter de Waterlinie". Langs Utrecht naar Vreeswijk.
 
  14 Mei 1940.    1.00 uur. Aankomst te Vreeswijk.
's Middags bericht van neerleggen der wapens.


De Commandant van 1-I-8 R.I.
De Reserve Kapitein,
(get.) G.J. van Rangelrooy.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 796.70 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 790.77 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 3
(PDF, 180.39 KB)