Verslag van reserve-majoor H. de Groot

10 October 1940.

Zie verslag gevechtshandelingen

Afdeelingscommandant: Reserve Majoor Dr. H. de Groot.
Luitenant vuurregelingsdienst: Reserve luitenant H. van den Briel.
Luitenant adjudant: Reserve luitenant Oosterom.

1e Batterij: Commandant: reserve kapitein K. Burger Jr.
Batterij Officier: reserve 1e luitenant Merkus.

2e Batterij: Commandant: reserve kapitein Vorstman
Batterij Officier: reserve 1e luitenant Westbroek.

3e Batterij: Commandant: reserve kapitein Van Exter
Batterij Officier: reserve 1e luitenant Goedel.

Opstelling:
H.R. 19.00
Linker achter batterij: bij commandopost Commandant 8 R.I. (Vorstman)
Voorste batterij: (Burger)
Rechter achter batterij: (Van Exter)

Waarneming:
Afdeeling waarnemingspost Belvedère in Ouwehands Dierenpark (de hooge post).
Waarnemer: Luitenant Dietz (Luitenant-verkenner).

Verbinding:
Telefonische verbinding met de batterijen goed in orde, tot Zondagmorgen, toen alles stuk was geschoten; ook met de waarnemingspost goed.
Er was een centrale met 10 aansluitingen.
Naar boven met Commandant Legerkorpsartillerie (L.K.A.) (Luitenant-Kolonel Enklaar) te Leersum (13 kilometer achter de afdeeling).
Reeds op 17/18 April oefening was gebleken, dat de verbindingen naar Commandant L.K.A. onbetrouwbaar waren, over zeer veel andere posten. De plaats bij deze oefening was niet dezelfde als in de oorlogsdagen. Tijdens deze dagen is Commandant L.K.A. driemaal verhuisd. Wel had ik verbinding met Legerkorpsartilleriecommandant (L.K.A.C.).
Het kwam veel voor dat de L.K.A.C. (Kolonel Bartels of Majoor Geel) zelf met mij sprak. Ook in den voorafgaanden tijd geschiedde dit wel. Ik meen wel, dat de Overste Enklaar daar wel over klaagde.
Hoe de Commandant L.K.A. daar ingeschakeld was is mij nooit duidelijk geworden.

In verband met de zeer groote negatieve th. (terreinhoek?) was het voor het meerendeel van mijne stukken niet mogelijk aan het stormvuur deel te nemen. Ook vuur 126 kan slechts door een enkel vuur geraakt worden.
De reserve stelling van I-15 R.A. was niet voor mij bestemd.
Ik heb reserve stellingen verkend ten Westen van de spoorbaan (viaduct). De Kolonel Bartels heeft mij opgedragen stelling te verkennen, echter geen vierkanten of terrein opgegeven daarvoor beschikbaar. Overal waar de stelling verkend werd, mochten de batterijen niet staan. Het resultaat was dus niets.

Munitie:
Per stuk 100 schoten bij de komst in de Grebbelinie; bij de stukken. Bovendien 2 munitiedepots, één voor de rechter batterij, één voor de linker batterij, terwijl voor de 3e batterij in beide depots was opgeslagen. Tijdens de oorlog is er nog veel bijgekomen. Munitie voor nabij-verdediging was gereed.

Vuren:
Lijst van merkpunten had de Afdeeling niet ontvangen. Het eerste vuur t.o.v. mkp. 65 is niet afgegeven; dit was 10 Mei, 14.30 uur. Er is dien dag aan de stelling gewerkt.

11 Mei.
Storend vuur op Wageningen. Brisantgranaat, versneld (2.30 - 2.55 uur).
Den geheelen dag verder geen vuur afgegeven.
19.30 uur bericht van Divisie Artilleriecommandant (D.A.C.): Commandant 8 R.I. vraagt dringend vuur 126 afgeven.
Gedurende de rustperioden telefonische verbinding gehad met Commandant L.K.A. en L.K.A.C.
Voortdurend onder vuur geweest.

12 Mei.
Vuur neutraliserend Zuidelijke toren Wageningen.

9.15 uur.  Bevel tot stellingverandering
Bevel van L.K.A.C.
In overleg met Kolonel Bartels aangevangen met linker achter batterij. Deze lag onder veel artillerievuur.
 
13.00 - 13.30 uur. De trekkers naar de batterij.
Na 3/4 uur krijgt de achtergebleven Batterijcommandant mitrailleurvuur.

 
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.06 MB)