Archeologisch project afgerond

In opdracht van Stichting De Greb onderzocht een team van RAAP Archeologisch Adviesbureau de restanten van de gietstalen koepelkazemat G18 op de flanken van de Grebbeberg. De restanten van de uitgegraven kazemat G18 aan de Heimersteinselaan kunnen nu door een ieder worden bewonderd. Het onderzoek is mogelijk gemaakt door een subsidie van de Stichting Vernieuwing Gelderse Vallei.

Klik hier voor een uitvergroting
De restanten van kazemat G18 weer zichtbaar gemaakt in het landschap (7 augustus 2012)
De belangrijkste doelstelling was om op archeologische wijze inzicht te krijgen in de bouwfysische staat van de G18 en na te gaan hoe deze voor het publiek kan worden ontsloten. In de mobilisatieperiode van september 1939 tot mei 1940 werden in Nederland 624 kazematten met een gietstalen koepel vervaardigd en geplaatst. Na de capitulatie op 15 mei 1940 hadden G-kazematten geen militair strategische betekenis meer en werden vanwege het kostbare pantserstaal in 1941 op grote schaal met behulp van springstof gesloopt en afgevoerd richting Duitse oorlogsindustrie.

Ook de 27 G-kazematten die de Grebbeberg en directe omgeving destijds telde ondergingen dit lot. Vandaag de dag zijn er landelijk met zekerheid nog maar acht intacte voorbeelden van G-kazematten bekend. Op de Grebbeberg zijn de restanten van G-kazematen niet veel meer dan anonieme stuken beton die her en der in het landschap verscholen liggen. De in maart 2010 onder archeologisch toezicht uitgegraven restanten van kazemat G18 zijn daarvan een aansprekend voorbeeld. De karakteristieke afdruk van de koepel is nog duidelijk te zien in de betonwand. Samen met de nabijgelegen en gaaf bewaard gebleven kazemat S17 vormt de G18 een bijzonder ensemble op de flanken van de Grebbeberg. Anders dan de meeste verdedigingswerken uit de meidagen van 1940, was het schootsveld niet gericht naar het oosten, maar naar het noorden, richting Achterberg.

Hans Brons: "Waarschijnlijk zou niemand ooit meer naar de restanten van kazemat G18 omgekeken hebben als wij niet met een voormalige stafkaart op onderzoek waren uitgegaan. Aan de hand van grondradaronderzoek konden we een beeld krijgen van wat er nog van de G18 onder de grond zat. De nu toonbaar gemaakte archeologische ontgraving was nodig om een beeld te krijgen".

Ivar Schute van RAAP: "Omdat het hier gaat om een overblijfsel uit de Tweede Wereldoorlog en dus ouder is dan vijftig jaar valt de uitgraving van de G18 onder de verruimde Wet archeologische monumentenzorg".

Foto's van de werkzaamheden rondom de koepelkazemat G.18

Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting
Klik hier voor een uitvergroting


Klik hier voor meer informatie over het archeologisch onderzoek (incl. onderzoeksrapport RAAP).

Bron: de Rijnpost (pagina 48) van woensdag 15 augustus 2012

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 192.94 KB)