Dagboek 11 mei 1940 van ritmeester A.D.C. van der Voort van Zijp

3e Regiment Huzaren
      2e Eskadron
- - - - - - - - - - - - - - - -

UITTREKSEL DAGBOEK van Zaterdag 11 Mei 1940.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  Bij het aanbreken van den dag te pl.m. 3.30 werden de opstellingen van de paarden nader gewijzigd, in verband met te verwachten vliegeractie.
  Te pl.m. 12.30 werd opdracht ontvangen om het Eskadron te verplaatsen naar DRIEBERGEN, met taak; in de omgeving gelandde parachutisten onschadelijk te maken.
  Te pl.m. 13.30 werd afgemarcheerd en te pl.m. 15.30 DRIEBERGEN bereikt.
  Onderweg werden twee pelotons aangewezen om terreinstrooken af te zoeken waar parachutisten geland zouden zijn. Zonder resultaat bereikt te hebben meldden deze pelotons zich later te DRIEBERGEN terug.
  Omstreeks 17.30 werd opdracht ontvangen, met 2/3 van het bereden Eskadron rijwielen in ontvangst te nemen op den commandopost 4 R.H. te LEERSUM, teneinde den volgenden dag met een op rijwiel bereden Eskadron naar UTRECHT te marcheeren, en aldaar steun te verleenen bij ongeregeldheden in die stad.
  Met een gevorderde auto ben ik persoonlijk naar LEERSUM gegaan om de rijwielen in ontvangst te nemen.
  Op de commandopost van den Regimentscommandant vernam ik, dat de uitgegeven order gewijzigd zou worden. Ik kreeg opdracht om mij met mijn Eskadron op 12 Mei te 8.00 te LEERSUM te melden, waarna een gedeelte van het Eskadron ter sterkte van 150 man (zonder personeel ingedeeld bij treinen) op rijwielen bereden gemaakt zou worden, ter uitvoering van de opdracht welke mij reeds verstrekt was.
  Hierna ben ik terug gereden naar DRIEBERGEN, alwaar het Eskadron den nacht heeft doorgebracht.

Commandopost, 11 Mei 1940.
De Ritmeester, Commandant 2-3 R.H.

(get.) A.D.C. van der Voort van Zijp.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 967.94 KB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 573.30 KB)