Schrijven van dienstplichtig korporaal P. Raats

A f s c h r i f t.

Doetinchem, 24 Januari 1941.

Hoofdregelingsbureau Landmacht
Willem Lodewijklaan 1
's-G r a v e n h a g e.
-------------------------------

  Mijne Heeren,

  In beleefd antwoord op Uw schrijven dd. 15 dezer, deel ik U mede, dat ik op 12 Mei 1940 met sergeant Van Meeteren naar kapitein Dales en Majoor Landzaat ben geweest, daarna zijn we naar de hulpverbandplaats geweest tegenover het bataljonsbureau.

  De verwonding van sergeant Van Meeteren is ontstaan doordat een granaat dicht bij hem in de buurt ontplofte. Daardoor kreeg hij scherven in het been en in de uren dat ik nog bij hem was, was hij totaal suf en hoorde bijna niets.

  Vertrouwende U hiermede te hebben gediend, teeken ik

Hoogachtend,

(get.) P. Raats.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 902.03 KB)