Veelgestelde vragen (FAQ)

Om te voorkomen dat de discussiegroep en wijzelf overspoeld worden met telkens dezelfde vragen hebben we een FAQ (veelgestelde vragen) opgesteld. Voordat u een vraag stelt via het forum of e-mail verzoeken wij u eerst onderstaande vragen door te nemen, wellicht dat uw vraag dan al beantwoord wordt.

Categorie Stichting De Greb

1. Werkt de Stichting de Greb mee aan verzoeken om in contact te komen met oud-strijders of familieleden van veteranen?
Het antwoord op deze vraag is "neen". De Stichting de Greb werkt niet mee aan dergelijke verzoeken.

De Stichting ontvangt zeer regelmatig verzoeken haar contacten met veteranen te delen met bijvoorbeeld scholieren en studenten die bezig zijn met werkstukken of studie naar onderwerpen gerelateerd aan de oorlog. Wij wijzen alle verzoeken zonder meer af.

Naast overwegingen van privacy, geldt in onze overweging niet mee te werken aan dergelijke initiatieven dat het gros van de nog levende veteranen niet geinteresseerd is met willekeurige geinteresseerden in contact te komen. Vaak zijn de traumatische gebeurtenissen van 60-65 jaar geleden nog zeer prominent aanwezig, en heel vaak wensen veteranen slechts bij hoge uitzondering mee te werken aan uitwisseling van hun kennis en ervaring.

Dat veteranen soms wel met onze Stichting, of andere georganiseerde verbanden, in contact treden heeft meestal te maken met het feit dat zij hun kennis en ervaring daar gekend en gewaardeerd voelen, en zij de mening zijn toegedaan door hun bijdrage hun oud strijdmakkers op enige wijze te dienen. De Stichting is zelf ook zeer terughoudend voor eigen belang de veteranen te benaderen, zeker als bekend is dat de materie in kwestie hen nog steeds zeer aangrijpt. Het omgaan met de delicatie kwestie van oorlogsleed en ervaring is iets wat de Stichting met de grootste zorg tracht te doen. Vandaar dat wij geen verzoeken tot in contact brengen met veteranen honoreren.

2. Heeft Stichting de Greb enig officieel verband met het ereveld, Defensie, OGS of verdedigingswerk?
Stichting de Greb is een geheel zelfstandige stichting die geen banden heeft met welke externe partij dan ook. Uiteraad zijn er wel werkverhoudingen en normale vriendschappelijke relaties met diverse andere partijen, maar deze dragen geen officieel karakter.

Het Militaire Ereveld op de Grebbeberg is in beheer van de Oorlogsgraven Stichting [OGS]. Voor alle vragen en/of opmerkingen over de oorlogsgraven, herdenkingen en het ereveld dient men zich tot de OGS te richten. De URL van deze Stichting is hierbij vermeld.

Het Instituut Militaire Geschiedenis - tegenwoordig genaamd het Nederlands Instituut Militaire Historie - is gevestigd in de Alexander kazerne in Den Haag. Het Instituut is onderdeel van het Ministerie van Defensie. Het Instituut archiveert onder meer de militaire krijgsverslagen waarvan een select deel integraal te vinden is op de websites van Stichting de Greb.

Het natuurgebied op en rondom de Grebbeberg, de overgebleven verdedigingswerken en de gerenoveerde verdedigingswerken zijn allen in beheer bij derden. Stichting de Greb ontwikkeld eens in de zoveel tijd initiatieven voor conservering of renovatie, maar is geen eigenaar noch beheerder van enig(e) natuurschoon, stellingdeel of opstal.

Zie ook:
» http://www.ogs.nl [externe link]

3. Wat is Stichting de Greb, waar staan we voor en wat is ons doel? Kan ik de Stichting financieel steunen?
Stichting de Greb is een verband waarbinnen een aantal specialisten [zie voor personalia van de leden in het hoofdmenu "Slag om de Grebbeberg"], inzake de Tweede Wereldoorlog in Nederland in Mei 1940, zich hebben verzameld. Een deel van de leden houdt zich bezig met presentaties, lezingen en rondleidingen op het voormalige slagveld bij de Grebbeberg [gidsen en archeologisch/technisch onderzoek], een ander deel is gespecialiseerd in de kennis van kazematten, authentieke wapens, WOII vrachtauto's en reënactment, en het laatste deel specialisten houdt zich vooral met de krijgsgeschiedenis, militaire genealogie en webpresentatie [webredactie] bezig.

De leden van de Stichting beogen om recht te doen aan de prestaties van de Nederlandse militairen die voor volk, vrijheid en vaderland vochten in mei 1940. Door op zo volledig mogelijke wijze informatie over de meidagen toegankelijk te maken op onze websites, rondleidingen te geven op het voormalige slagveld, renovatie en reconstructieprojecten uit te voeren en overige belangwekkende informatie belangenloos te delen met iedere oprecht geinteresseerde bezoeker, beoogt de Stichting de kennis en het inzicht in de gebeurtenissen van Mei 1940 voor een zo breed mogelijk publiek kostenloos toegankelijk te maken.

De Stichting de Greb bestaat louter uit vrijwilligers die onbezoldigd en zonder enig winstbejag hun werkzaamheden verrichten. De aanzienlijke kosten die de vele activiteiten meebrengen worden door de leden van de Stichting zelf gedragen en/of bekostigd uit incidentele donaties. Voor enkele renovatieprojecten - zoals de kazematten S-15 en S-17 alsmede een deel van de stoplijn - is enige vorm van subsidie gevraagd en gekregen. Bovendien werden deze projecten door incidentele sponsoren gesteund.

De Stichting is altijd heel verheugd donaties of projectmatige sponsoring te ontvangen. Hoewel wij op geen enkele wijze beogen afhankelijk te worden van sponsoring of donaties voor continuatie van onze Stichting of haar activiteiten, bieden deze incidentele inkomsten ons regelmatig de mogelijkheid om ambitieuze projecten te realiseren, themadagen te organiseren of onze webservice nog verder uit te breiden. Mocht u een donatie aan de Stichting willen doen, dan zijn wij u daarvoor bij voorbaat zeer dankbaar. Wij verzoeken u dan contact met ons op te nemen door middel van een e-mail bericht aan info@grebbeberg.nl. Wij nemen dan graag contact met u op om u nader te informeren.

4. Worden er door de Stichting de Greb rondleidingen georganiseerd over het voormalige slagveld?
Ja, onze professionele gidsen leiden groepen rond op het slagveld. Onder het kopje "Slag om de Grebbeberg" vindt u meer informatie.

Tevens wordt door de Stichtingleden regelmatig meegewerkt aan rondleidingen met groepen van georganiseerde evenementen, militairen uit binnen- en buitenland en themadagen. In de meeste gevallen wordt een bescheiden vergoeding gevraagd.

466