Veelgestelde vragen (FAQ)

Om te voorkomen dat de discussiegroep en wijzelf overspoeld worden met telkens dezelfde vragen hebben we een FAQ (veelgestelde vragen) opgesteld. Voordat u een vraag stelt via het forum of e-mail verzoeken wij u eerst onderstaande vragen door te nemen, wellicht dat uw vraag dan al beantwoord wordt.

Categorie Website / Discussiegroep

1. Waarom worden mijn berichten aan het forum eerst goedgekeurd?
Het forum is onlosmakelijk verbonden met de sites, die zijn opgezet om de herinnering aan de meidagen 1940 (en de slag om de Grebbeberg in het bijzonder) in stand te houden.

Het forum is in zoverre een besloten forum dat alle mededelingen voordat ze op de site zichtbaar zijn, eerst worden geëvalueerd. Dit is het forum van de Stichting en derhalve mag die bepalen dat sommige items niet worden geplaatst. In het verleden zijn wij geconfronteerd met enorme problemen en spamaanvallen op het forum en dat is de reden waarom we pas willen plaatsen na goedkeuring.

Ook kan de redactie evidente schrijffouten corrigeren, daar waar dat wenselijk is. Uiteraard in overleg met degene die de mededeling heeft geplaatst, comma's en punten daargelaten.

Het forum is primair een krijgshistorisch georienteerd platform. Het is uitdrukkelijk niet bedoeld voor prikkelende uitwisseling, politieke getinte zaken, polemiek zaaiende berichten of anderszins van het eigenlijke onderwerp afwijkende posters. Het forum voor de Grebbeberg is primair bedoeld voor zaken die de Slag om de Grebbeberg betreffen, secundair de meidagen in het algemeen, opdat wij allen de materie beter kunnen begrijpen en dit stuk geschiedenis voor een ieder, met name de jeugd, beter in perspectief te plaatsen valt.

Het Engelstalige forum van War over Holland is primair bedoeld voor de gebeurtenissen in de periode 10-27 mei 1940 inclusief prelude en nasleep. Berichten op het Engelstalige forum die in het Nederlands zijn opgesteld worden niet geplaatst. De schrijver krijgt hiervan bericht

Op dit forum is dus geen plaats voor ordinaire scheldpartijen of onfatsoenlijk taalgebruik, dergelijke mededelingen worden gewoonweg niet goedgekeurd. Uiteraard ontvangt de inzender bericht indien dat mogelijk is, waarom zijn inzending wordt geweigerd.

Zie ook:
» Discussiegroep

463