Verklaring van dienstplichtig sergeant A.Ch. te Winkel

Dpl. Sergeant Te Winkel, A.Ch. van M.C.-III-11 R.I. verklaart bij zijn verschijning
voor de Commissie Militaire Onderscheidingen, op 10 Maart '47:
--------------------

  In Mei 1940 ben ik heelemaal niet op de Grebbeberg geweest. Ik was dienstplichtig fourier.
  Ik weet wel dat Sergeant Hamming en Sergeant Sloot bij de 2e Sectie waren.
  Sergeant van Mierlo was Sectie Commandant van de 2e Sectie. Adres van Sergeant Sloot is Kerkstraat 27 te Doesburg.

's-Gravenhage, 10 Maart 1947.

(get.) A.Ch. Te Winkel.

Opgem.: J. v.d. B.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 239.80 KB)