Verklaring van korporaal C. v.d. Wielen

AFSCHRIFT

     VERKLARING.

     Ondergeteekende, v.d. Wielen C., Korporaal bij de 3e Compagnie Gezagstroepen van het District Nijmegen, verklaart dat hij in de functie van korporaal-chauffeur bij de Staf van het II-11 R.I., in de oorlogsdagen van Mei 1940 een gesprek heeft gehoord tusschen den Bataljonscommandant, de reserve Majoor J. van Dijk en diens Adjudant, de eerste luitenant Hoogvliet.
     Ondergeteekende was op 12 Mei 1940 als chauffeur van den Bataljonscommandant in diens auto gezeten en hoorde den Bataljonscommandant aan de Luitenant Hoogvliet opdragen, zich naar de treinen van het bataljon te begeven, deze te verzamelen en met de verzamelde voertuigen en auto's het bataljon weer op te zoeken.
     De opdracht werd verstrekt op 12 Mei 1940 te ongeveer 19.00 uur op het snijpunt van de weg Veenendaal - Elst en de Cuneraweg naar Rhenen nabij het aldaar gelegen, café, genoemd "De Trekpot".
     Ik heb het geheele gesprek kunnen volgen, maar beslist niet gehoord, dat de Luitenant Hoogvliet aan zijn Bataljonscommandant heeft gevraagd zich met de treinen te mogen bemoeien. Het was mij niet bekend, dat er aan de reserve Majoor Van Dijk politiek iets verkeerd was. Later hebben wij ons wel verwonderd over verschillende van zijn opmerkingen.

Nijmegen, 1 Mei 1946.
De Korporaal,

w.g. C. v.d. Wielen.

(Dit verslag is tot stand gekomen door medewerking van Kim Schormans.)

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 537.12 KB)