Verslag van dienstplichtig soldaat Th.M. Remie

Verslag uitvoering van speciale opdracht van Luitenant-Kolonel Henning
aan sergeant Thomassen en dienstplichtige Remie.
-----------------------------------

Op 13 Mei 's avonds omstreeks 7.45 uur verlieten sergeant Thomassen en ik de commando stelling van Overste Henning op de Grebbeberg, met een bericht en het Vaandel van 8 R.I. Onze opdracht luidde, met de meeste spoed en tot elke prijs beiden aan de Commandant van de 4e Divisie te overhandigen.
We verlieten de stelling, die op dat tijdstip vrijwel geheel door den Vijand omringd was, aan de Noord-West kant en spoedden ons door het open veld in de richting van de spoorweg. Na deze overgestoken te zijn kwamen we in een mijnenveld, wat we voorzichtig doortrokken. Hierna gingen we weer zoo snel mogelijk verder. Alle stellingen waar we langs kwamen bleken verlaten. Achtergelaten wapens, munitie en uitrustingen wezen op een vlucht, sporen van gevechten zagen we echter niet.
Met behulp van een meegekregen kaart vonden we zonder moeite de post van de Commandant 4e Divisie, doch deze bleek zooals we wel verwachtten, eveneens verlaten. Verderop werd echter nog hevig geschoten, wat ons hoop gaf spoedig eigen troepen te ontmoeten, dus gingen we maar snel verder. We klommen over een paar versperringen en namen vervolgens om sneller vooruit te komen elk één van de talloos velen overal verspreid liggende fietsen. Inmiddels was het geheel donker geworden. Duitschers ontmoetten we niet en na niet al te lange tijd bereikten we zonder ongeval, even voor Elst, de Hollandsche achterhoede. Hier vernamen we, dat de Commandant 4e Divisie in Amerongen verbleef. Direct gingen we toen daarheen, doch in Amerongen aangekomen bleek deze plaats ook reeds grotendeels door de onzen ontruimd. Achtergebleven militairen stuurden ons naar Wijk-bij-Duurstede. Snel reden we nu daarheen. Doch ook in Wijk-bij-Duurstede bleek de Commandant 4e Divisie niet meer aanwezig. We vernamen er, dat de Divisie Staf thans in IJsselstein zetelde. Gelukkig vonden we een bus met militairen, die naar Vreeswijk moesten en waar we mee konden rijden. We vertrokken onmiddellijk, doch even buiten Wijk-bij-Duurstede hadden we een langdurig oponthoud. De sluis moest met explosies onklaar gemaakt worden en we mochten niet passeeren voor dit gebeurd was. Toen we eindelijk konden vertrekken, schoten we nog niet op. Er kwam namelijk mist opzetten, en onze chauffeur bleek niet in staat hierin verder te rijden. We zijn toen overgestapt op een vrachtauto colonne en deze bracht ons behouden in IJsselstein.
Het was ongeveer 5.30 uur toen we ons meldden bij de Divisie Staf. We werden te woord gestaan door een kapitein en aan dezen officier hebben we het vaandel en het bericht afgegeven.

Th.M. Remie
Dienstplichtig soldaat - M.C.-III-11 R.I.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 1.14 MB)