Verslag van tweede luitenant H.J. v.d. Grijp

M.C.-I-8 R.I.
2e Luitenant H.J. v.d. Grijp

Afschrift.

Wijk bij Duurstede, 28 Mei 1940.

  Verslag betreffende het gedrag van den Sergeant Capitulant Van Meeteren, Willem,
Commandant 3e Sectie M.C.-I-8 R.I.

  Ingevolge het schrijven van den Reserve Eerste-Luitenant L.C. van Heukelom van 8 R.A. d.d. 18 Mei kan ik het volgende mededeelen betreffende den Sergeant-Capitulant van Meeteren, W.
  Zaterdagmiddag 11 Mei 1940 begaf ik mij naar de koepel van den Sergeant Van Meeteren (koepels 5 en 6) teneinde van daaruit in telefonische verbinding te komen met de Commandant M.C.-I-8 R.I.
  Ik heb toen zelf geconstateerd, hoe hij zich ondanks het hevige artillerievuur door de stelling bewoog en zijn menschen aanvuurde.
  Ook heb ik kunnen constateeren hoe hij de opgewektheid en strijdvaardigheid van zijn sectie wist te handhaven, daarbij het voorterrein niet vergat en dit telkens met zijn kijker waarnam.
  Hij is zijn manschappen voorgegaan bij het halen van munitie.
  Zondag 12 Mei werd de Sergeant Van Meeteren gewond door een granaatscherf in zijn been.
  Ondanks deze verwonding heeft de Sergeant Van Meeteren, ondersteund door den Korporaal P. Raats, zich naar de commandopost van C.-I-8 R.I. begeven teneinde artillerievuur aan te vragen, daar de telefonische verbinding verbroken was.
  De Sergeant Van Meeteren is hierna niet meer teruggekomen en wordt als vermist beschouwd.
  Door mij zijn alle hieronderstaande dienstplichtigen gehoord, die hetzelfde hebben geconstateerd en mij hebben verklaard hetzelfde te hebben waargenomen.

C.-2-M.C.-I-8 R.I.
De Tweede-Luitenant,
(get) H.J. v.d. Grijp.

(get.) dienstplichtig Sergeant A. Dekker, dienstplichtig Korporaal L.A. Verwijst, dienstplichtigen A.M. v. Hekesen, B. v.d. Bosch, H.C. Pennings, Th. Kroes, H.A. Demon.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 1
(PDF, 1.46 MB)
Download brondocument in PDF-formaat Brondocument 2
(PDF, 1.32 MB)