De Grebbeberg - een interview met veteraan Ben Brus

Klik hier voor een uitvergroting
De Grebbeberg - een interview met veteraan Ben Brus
Op 23 augustus 2014 vond in de Cunerakerk te Rhenen de presentatie plaats van alle activiteiten die tot en met 29 mei 2015 in verband met de herdenking van 75 jaar Slag om de Grebbeberg georganiseerd worden. De Commandant der Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Mart de Kruif, was een der sprekers op deze bijeenkomst. In zijn toespraak ging hij uitgebreid in op de plaats die de Slag om de Grebbeberg heden ten dage nog altijd inneemt in de Nederlandse krijgsgeschiedenis.

Bijzondere persoonlijke aandacht had luitenant-generaal De Kruif voor de twee aanwezige Grebbeveteranen Ben Brus en Henk Kaptein, beiden 97 jaar. Aan het eind van zijn persoonlijk getoonzette speech overhandigde hij aan Ben Brus het eerste exemplaar van een DVD waarop een gefilmd interview met hem is te zien over zijn belevenissen tijdens de mobilisatie van 1939 en de meidagen van 1940. Ondersteund door zijn zoon Tom richtte Ben Brus zich in een even welluidend als helder geformuleerd dankwoord tot al zijn strijdmakkers die zich tot in lengten van jaren na de Slag om de Grebbeberg zonder ook maar enige veteranenzorg in het normale leven moesten zien te voegen. Aan hen droeg hij het eerbetoon op dat hem op dat indrukwekkende moment in de Cunerakerk ten deel viel.

10 Mei 1940. Duitsland valt Nederland binnen. Het Duitse leger trekt onder meer op naar de Grebbeberg bij Rhenen. Daar hebben 2.500 Nederlandse soldaten van het 8e Regiment Infanterie (8 R.I.) zich ingegraven om de Duitsers tot staan te brengen. Eén van hen is de dienstplichtig soldaat Ben Brus (1917) uit Lichtenvoorde, dan tweeëntwintig jaar oud.

In 1937 kwam soldaat Ben Brus voor eerste oefening bij 8 R.I. onder de wapenen in de Menno van Coehoorn kazerne te Arnhem. Naast zijn basisopleiding voor de infanterie werd hij geschoold als verbindingsman. De mobilisatie van eind augustus 1939 bracht Ben Brus wederom onder de wapenen, nu als dienstplichtig soldaat bij de verbindingsafdeling van de staf van het tweede bataljon van 8 R.I. Begin september marcheert het hele regiment van Arnhem naar Rhenen om daar de gehele mobilisatietijd te blijven. Ben Brus wordt ingedeeld als centralist van II-8 R.I. In eerste instantie is hij werkzaam op het bataljonsbureau. In de morgen van 10 mei 1940 worden de stellingen in het veld betrokken en bedient Ben Brus de telefooncentrale in de commandopost van II-8 R.I. Daar maakt hij de slag om de Grebbeberg in alle hevigheid mee.

Interviewer: Michiel Teunisse
Idee: Hans Brons / Stichting De Greb
Regie, camera & montage: Coleta Valkenburg
Design: NETWERK.CC
Foto Ben Brus: Niranyana Fotografie
Productie: Lagestee Film - www.lagesteefilm.nl
In opdracht van: Stichting De Greb

Tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente Rhenen en het Project Bevrijdingstoerisme en Vredeseducatie, met steun van Regio FoodValley en de provincie Gelderland.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 4.55 MB)