Defensie schoffeert Nederlandse veteranen met nieuwe uitleg Duitse schendingen Oorlogsrecht

Nieuwe publicatie Defensie leidt tot onjuiste beeldvorming meidagen 1940

Op 18 maart jl. bracht het Instituut Militaire Geschiedenis (IMG), een onderdeel van het Ministerie van Defensie, een publicatie uit met de titel "Ik had mijn Roode-Kruis band afgedaan". De onderliggende studie - uitgevoerd door Prof.Dr. H. Amersfoort (adjunct-directeur IMG) - heeft volgens de auteur als thesis een onderzoek naar de gedragingen van de Nederlandse en Duitse troepen tijdens de meidagen van 1940, en in hoofdzaak de gedragingen conform het oorlogsrecht.

In onze ogen een onaanvaardbaar onwetenschappelijk samengesteld werk, met een storende verwarrende verzuilde benadering, waarbij zo subjectief gebruik is gemaakt van bronnen en studies - en waarbij zodanig misbruik is gemaakt van het principe "pars pro toto"- dat het predikaat "wetenschappelijk" onjuist, zelfs grotesk is. Er is overduidelijk (en niet voor het eerst door deze auteur) toegeschreven naar een vooringenomen conclusie, waarbij niet is geaarzeld de werkelijkheid (voor zover vast te stellen) aanmerkelijk geweld aan te doen.

Uit respect voor onze veteranen en het feit dat deze kwestie bij hen nog sterk speelt, heeft Stichting De Greb gemeend hierop actie te moeten ondernemen. Dit om te voorkomen dat het boek (door de Staat der Nederlanden uitgegeven) stilzwijgend door de gemeenschap wordt geaccepteerd, ingezet wordt bij (militaire) opleidingen en actief bijdraagt aan een onjuiste beeldvorming over de strijd in de meidagen van 1940. Onze veteranen verdienen dankbaarheid en vooral respect. Met dit boek lijkt Defensie het tegenovergestelde te willen bereiken, of althans de gevoelens en ervaringen van hen die de strijd daadwerkelijk aan den lijve ondervonden te discrimineren c.q. te devalueren. Onacceptabel, onjuist en onnodig. Voor onze veteranen vragen wij aandacht voor deze zaak!

Een samenvatting van de door ons opgestelde "Kritische brochure" kunt u in de bijlage nalezen. Wij nodigen u tevens uit om ook de volledige brochure (PDF) te lezen die eveneens als bijlage is toegevoegd.

Namens Stichting De Greb,
A. Goossens, H. Groenman en R. Bol.

Website: http://www.grebbeberg.nl/
E-mail: info@grebbeberg.nl

Bron: persbericht van Stichting De Greb, 28 april 2005

219