'Historici van Defensie schofferen veteranen'

Door Herman Rosenberg

DEN HAAG | Het Instituut Militaire Geschiedenis van het ministerie van Defensie 'schoffeert Nederlandse veteranen' met zijn recente studie naar overtredingen van het oorlogsrecht in de meidagen van 1940.

Dat stelt de Stichting De Greb in een brochure die is geschreven als reactie op het boek 'Ik had mijn Roode-Kruis band afgedaan'. Daarin komt de historicus prof. H. Amersfoort tot de conclusie dat zowel Nederlandse als Duitse soldaten een aantal keren over de schreef zijn gegaan, maar dat dit incidenten waren. Over het algemeen vocht men volgens de regels, zelfs elitetroepen van de SS.

De stichting noemt deze visie 'onaanvaardbaar' en 'onwetenschappelijk'. 'Het heeft er soms de schijn van dat de historicus Amersfoort advocaat voor de Duitse aanvaller speelt', aldus de veteranen. Zij vinden bijvoorbeeld de onaangekondigde Duitse aanval op Nederland op zichzelf al een schending van het oorlogsrecht. Verder roept vooral het milde oordeel over de SS woede op; een 'faliekante misser', volgens de veteranen. De Stichting De Greb zegt met haar brochure te willen 'voorkomen dat het boek stilzwijgend door de gemeenschap wordt geaccepteerd'.

Het is niet de eerste keer dat het Instituut Militaire Geschiedenis (IMG) de woede over zich afroept van Nederlandse oud-strijders. In 1990 ontstond veel commotie over het boek 'Mei 1940 - de strijd op Nederlands grondgebied'. Daarin toonde het IMG onder meer aan dat het aan Nederlandse kant in de meidagen organisatorisch vaak een puinhoop was.

 Ook in dat boek kwamen al omstreden passages voor over het oorlogsrecht. Een aantal veteranen van de Grebbeberg heeft destijds tevergeefs gepoogd via de rechter maatregelen tegen het boek af te dwingen. Wel is toen met het IMG overeengekomen dat het boek bij een eventuele herdruk op sommige plekken zou worden herzien. De herdruk is nog in voorbereiding. Tussen 10 en 15 mei 1940 sneuvelden 2350 Nederlandse militairen, waarvan ruim 400 bij de fel omstreden Grebbeberg aan de Rijn.

Bron: de Haagsche Courant van dinsdag 3 mei 2005

182