Nederlandse schendingen in de Voorpostenstrook (de Nude)


1. Kapitein A. Zwarts, Commandant 3-III-8 R.I. op 26 juni 1940:

Datum: 11 mei 1940 Plaatsgehad tijdens of direct na gevechtsaanraking: Ja
    "(...) We hebben een witte vlag gemaakt en die even vertoond maar ze niet op de stelling gezet. Dit hebben de Duitschers waarschijnlijk zelf gedaan om aan te geven dat de stelling ingenomen was. De witte vlag stond ook op de stelling van de voorste secties en die zijn teruggegaan zonder dat de witte vlag geheschen is. (...)"

2. Dienstplichtig sergeant L. Meijerink, 3e Sectie van 1-III-8 R.I.:

Datum: 11 mei 1940 Plaatsgehad tijdens of direct na gevechtsaanraking: Ja
    "(...) Naast ons verscheen plm. 13.00 uur de witte vlag. Migchelbrink is daarheen gegaan en heeft de witte vlag meegenomen, maar constateerde dat de stelling reeds leeg was. De vlag was een afgescheurde witte lap aan een lat. (...)"

3. Dienstplichtig soldaat F.A. Laurentsen, 4e sectie van 3-III-8 R.I. op 7 juni 1940:

Datum: 11 mei 1940 Plaatsgehad tijdens of direct na gevechtsaanraking: Ja
    "(...) Plotseling zag ik wel 4 of 5 witte vlaggen op onze stelling. Alle manschappen lagen maar op elkaar en deden niets. Ik ben weggeloopen. De anderen zijn gebleven maar hebben zich zonder meer overgegeven, ca. 245 man, waaronder 8 of 9 sergeanten. Tenslotte ben ik bij de zware mitrailleurs gekomen, die ik geholpen heb. Zij schoten op de stelling om de witte vlaggen weg te krijgen. Luitenant Hoorn stond met de handen omhoog op de stelling en word omringd door Duitschers. De Duitschers heeschen achter de heg ook witte vlaggen. (...)"
256