Duitsers vochten 'netjes' in de meidagen van 1940

Door Herman Rosenberg

DEN HAAG | De Duitse militairen die in de meidagen van 1940 Nederland binnenvielen hebben net als hun Nederlandse tegenstanders over het algemeen eervol gevochten. In een aantal gevallen is in het heetst van de strijd door beide partijen het oorlogsrecht geschonden.

Dat staat in het boek 'Ik had mijn roode-kruis band afgedaan', dat vanmiddag in het voormalige Algemeen Hoofdkwartier aan het Lange Voorhout 7 is gepresenteerd. Auteur van de studie is prof. dr. Herman Amersfoort, verbonden aan de Instituut voor Militaire Geschiedenis en aan de Universiteit van Amsterdam.

"Zowel aan Duitse als aan Nederlandse kant was het oorlogsrecht de norm, ook voor SS-regimenten", zegt Amersfoort. "Het ging incidenteel mis op plekken waar zeer hard is gevochten: op de Grebbeberg, in Dordrecht en rond Den Haag. Het oude beeld was dat de Duitsers niet fair hebben gevochten en dat er daarom ook niet van ze te winnen was. Een begrijpelijke maar onjuiste visie."

Als voorbeeld van een ontsporing aan Duitse kant noemt Amersfoort een incident bij het toenmalige vliegveld Ypenburg, waarbij Duitse parachutisten een witte vlag toonden en vervolgens een aantal misleide Nederlanders gevangennamen. Op hetzelfde vliegveld ging een Nederlander in de fout, toen hij dekking zocht achter Duitse krijgsgevangenen. De titel van het boek, 'Ik had mijn roode-kruis band afgedaan', is ontleend aan een incident op de Grebbeberg. Op 15 mei 1940 schoot een Nederlandse militaire arts, niet wetende dat er gecapituleerd was, daar twee zich veilig wanende Duitsers dood.

De vraag of het bombardement van Rotterdam ook onder de noemer 'correct oorlogvoeren' valt, komt in het boek niet aan de orde. "Mijn onderzoek richtte zich op de gewone gevechtshandelingen. Het bombardement was iets van een andere orde, waarover op het hoogste niveau is besloten. We bereiden nu een nieuwe editie voor van het in 1990 verschenen boek 'Mei 1940' en daarin komen de nieuwste inzichten en gegevens over Rotterdam te staan", aldus de historicus Amersfoort.

Bron: de Haagsche Courant van vrijdag 18 maart 2005

183