Nederlandse schendingen in de omgeving van het Viaduct


1. Reserve 1e Luitenant Ir. A.A. Bonnema, Commandant 4 M.C. op 5 februari 1941:

Datum: 10/11/12 mei 1940 Plaatsgehad tijdens of direct na gevechtsaanraking: Nee
    "(...) In den loop van den dag heeft de plundering van Rhenen door losloopende soldaten walgelijke vormen aangenomen; ik kan het niet laten hiertegen herhaaldelijk op te treden, maar tegen dien stroom valt niet te roeien, daarenboven ben ik verplicht in de omgeving van mijn commandopost te blijven. Weliswaar komt een bevel, dat het plunderen verboden is (Sic!), maar voor een deel gebeurt het door terugtrekkende horden, die geheel uit den band zijn. (...) "
257