Het uur der vergelding


10 Mei 1940

In Rhenen zijn vele gevallen,
In Rhenen stroomt Hollanders bloed.
Daar zwoeren twee Hollandse jongens,
Elkander trouw en de doet.

Zij hadden elkander getrouwen,
Zij hadden elkander zo lief.
Mocht één van ons beide soms vallen,
Schrijft de ander zijn moeder een brief.

Daar kwamen vijandelijke kogels,
Doorboorde één hunner het hart.
Bij de Duitser daar was grote vreugde,
Bij de Hollanders bittere smart.

En toen nu de strijd was gestreden,
Toen keerde zij terug naar het kwartier.
Daar was toen zo heel veel veranderd,
Nam 't potlood en schreef op papier.

Hij schreef het met bevende handen,
Hij schreef het met tranende blik.
Uwe ZOON door de Duitsers gevallen.
Ligt bij Rhenen en keert nimmer weer.

O, Duitsers wij zwoeren die wraken,
Voor het vergotene Hollandse bloed.
Maar eens komt de tijd der vergelding,
Dan betaalt gij het met dubbele bloed.


)
) BIS)
) BIS)
) BISGeschreven door één der HELDEN van het Grebbeveld, na de strijd tegen het verradelijke DUITSLAND in 1940.

3395