Schrijven omtrent vernietigde schepen van 1e Luitenant J.C.E. Haex

3329