Schrijven van Commandant IIe Legerkorps inzake stellingbouw

3484