Verslag met schetsen van vaandrig W. Elshout, sectiecommandant bij 3-II-44 R.I.

3377