1-II-44 R.I. (1e Compagnie)

Stam 20 R.I. (9 R.I., 1 R.I.)

Hoofdonderdeel: Brigade A
Eigen eenheid: 2e Bataljon, 44e Regiment Infanterie

Kader

Cie Cmdt: H. de Leede reserve-kapitein
Cmdt 1e sectie: H.J. Oosterhuis reserve 1e luitenant
Cmdt 2e sectie: H.E.D. van Palenstein-Helderman reserve 2e luitenant
Cmdt 3e sectie: Bal vaandrig
Cmdt 4e sectie: Beekman sergeant

Oorspronkelijke opstelling 10 mei 1940

Gedurende de eerste mobilisatiemaanden was de eerste compagnie ingekwartierd in Eldik, een buurtschap ten oosten van Ochten. In de wintermaanden verkaste men naar Hien, vlakbij Dodewaard. Deze compagnie lag in de hoofdweerstandstrook in de noord- en oostrand van Ochten. Aan de linkerkant aangeleund door 2-I- 44 R.I. die aan de andere kant van de Linge lag en rechts aangeleund door 3-II 44 R.I. De compagnie had een organieke sterkte van 184 man, maar het is sterk de vraag of zelfs 120 man wel gehaald werd. De bezetting van met name de 4e sectie liet vaak zeer te wensen over.

Voorname gebeurtenissen

In de avond, nacht en vroege ochtend van 10 op 11 mei 1940 trok een deel van de troepen van de Groep Betuwe over de Waalbandijk terug. Bij het krieken van de dag op 13 mei 1940 begon de Duitse aanval op de voorposten vlak voor de 1e vooruitgeschoven sectie bij Zwarte Ruiter en omgeving. In de loop van de ochtend werden de voorposten door de Duitsers veroverd, de vijand werd gesignaleerd voor de hoofdweerstandstrook. Later in de middag kwam het valse bericht dat de compagnie moest terugtrekken op de Heuning. Al snel werd het bedrog doorzien en betrokken de manschappen opnieuw de posten. De hoofdweerstandstrook kwam op dat moment onder eigen artillerievuur te liggen, de strijd ging voort. In de avond van de 13e mei rond 22.15 uur kwam het bericht binnen dat de Betuwestelling moest worden verlaten. De terugtocht ging via Echteld naar Everdingen waar de troep de dag daarop volgend stellingen betrok en in de avond van 14 mei 1940 te horen kreeg dat Nederland had gecapituleerd.

Bijzonderheden

Geen.

Gevechtsverslagen

Bekijk de militaire rapporten van dit legeronderdeel

Namen

Kapitein Jonker

2633