Grebbelied 1945


Grebbelied 1945

Bij de Grebbe zijn velen gevallen,
Bij de Grebbe vloeit arbeidersbloed.
Want daar zwoeren twee rode getwisten
Elkander trouw in de dood.

Zij zwoeren elkander getrouwen.
Zij hadden elkander zo lief.
Mocht er één van ons beiden vallen,
Schrijft de ander aan Moeder een brief.

Toen kwamen de vijandelijke kogels.
Doorboorden de ene zijn hart.
Voor de Duitsers was 't een vreugde,
Maar voor de onzen was het echter een smart.

Maar toen weer de strijd was ten einde.
En terug gingen naar hun kwartier.
Toen was er zoveel veranderd,
Hij nam potlood en schreef op papier.

Hij schreef het met bevende handen,
Hij schreef het met een traan in zijn oog.
Moeder, Uw zoon is door de Duitsers gevallen.
Ligt bij de Grebbe en keert nimmer terug.

Hij witte, hij zwoeren, hij wraken,
Naar het vergieten van 't arbeidersbloed.
Maar straks komt er een tijd van vergelding,
Dan betalen zij het met eigen bloed.

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.10 MB)