Schrijven van vaandrig W. Elshout betreffende bericht van 13 mei 1940

3353