Verslag verloop voormobilisatie en mobilisatie door toenmalige commandant 1-I-24 R.I.

3374