Defensievakbond steunt kort geding tegen historici Slag om Grebbeberg

Door Harry van der Ploeg

RHENEN - De grootste vakbond voor defensiepersoneel VBM/NOV staat vierkant achter het kort geding dat veteranen hebben aangespannen tegen de auteurs van het boek 'Mei 1940, de strijd op Nederlands grondgebied'. De vakbond laat "een vlammend protest" horen tegen wat zij ziet als het 'bestempelen van de helden van de Grebbeberg tot oorlogsmisdadiger door het ministerie van Defensie.'

In het in maart 1990 verschenen 'Mei 1940' schrijven dr. H. Amersfoort en drs. P.H. Kamphuis dat zowel Nederlandse als Duitse soldaten zich op de Grebbeberg schuldig hebben gemaakt aan schendingen van het oorlogsrecht. "Aan Duitse kant niet opvallend meer dan aan Nederlandse zijde." Voorts beschrijven de twee historici van de sectie krijgsgeschiedenis van de Landmacht de lotgevallen van soldaat G. Migchelbrink: hij zou een SS'er hebben doodgeschoten, nadat die zich al overgegeven had.
Op 12 december dient in Den Haag een kort geding van de veteranen waarin rectificatie van deze en andere passages geëist wordt in een volgend jaar te verschijnen tweede druk.

De vakbond beticht het ministerie van Defensie, dat de opdracht voor het boek in 1990 heeft uitgegeven, van een halsstarrige houding in de zaak. Volgens het defensiepersoneel is er in het boek sprake van smaad. "Nederlandse militairen worden ervan beschuldigd het oorlogsrecht op dezelfde schaal te hebben geschonden als de Wehrmacht en de Waffen SS. In het wetenschappelijk broddelwerk worden slechts twee pogingen ondernomen om deze ongehoorde stelling te onderbouwen."

Beide voorbeelden zijn volgens de vakbond na publicatie van het boek ontzenuwd. Daarbij hoort ook de passage over Migchelbrink en de generalisatie 'Nederlanders schoten ook nog nadat zij zich hadden overgegeven' die daarop volgt. De defensievakbond hierover: "Uit een enkel onjuist gebleken voorbeeld wordt opgemaakt dat het plegen van een dergelijke oorlogsmisdaad onder Nederlandse militairen gebruikelijk was. Aan de soldaat Migchelbrink, die zijn leven gaf voor onze vrijheid, werd postuum de Militaire Willemsorde toegekend. De hoogste onderscheiding die het Koninkrijk der Nederlanden kent. Zo hoog, dat in het militaire ceremonieel zelfs de Koningin een buiging dient te maken voor de Militaire Willemsorde. Desondanks ziet het ministerie van Defensie er geen been in, om Migchelbrink geheel ten onrechte door het slijk te halen. De VBM/NOV acht dit kenmerkend voor de schandalige wijze waarop Defensie met deze veteranen omgaat."

Heiligverklaring

Volgens de vakbond worden Duitse schendingen van het oorlogsrecht in het boek in feite ontkend of tot incidenten gebagatelliseerd. Veteranen stellen echter dat die schendingen systematisch zijn geweest. Woedend schrijft de VBM/NOV dat Defensie de nazi's van de 'SS Leibstandarte Der Führer' bijna heilig heeft verklaard. "In hun drang om zich op wetenschappelijk gebied met 'nieuwe ontdekkingen' te onderscheiden, hebben dr. H. Amersfoort en drs. P.H. Kamphuis vierkant smaad bedreven ten opzichte van de veteranen uit de meidagen van 1940. Velen daarvan gaven hun leven voor de vrijheden waarvan deze twee wetenschappers ernstig misbruik hebben gemaakt." De Wolfhezenaar W. van Meegen treedt in het kort geding namens zijn overleden vader op die op de Grebbeberg heeft gevochten. Ook bij hem lopen de emoties soms hoog op als hij aan de inhoud van 'Mei 1940' denkt. "Het lijkt wel alsof de auteurs in hetzelfde kamp zitten als Rost van Tonningen."

Bron: het Gelders Dagblad - Regio van maandag 11 december 2000

Download brondocument in PDF-formaat Brondocument
(PDF, 2.78 MB)